Minpatrullen – råttorna som räddar liv

apopo

apopo

3.4.2013 – Långt efter att krigen är över och fred slutits, förblir vissa vapen ett konstant hot mot civila under efterkrigstiden. Landminor är odiskriminerande vapen som väntar under jorden i tysthet för årtionden, och lemlästar såväl barn som vuxna, jordbrukare och deras boskap – kort sagt vem som helst som råkar stiga på dem.

Landminor finns nästan överallt. I oktober 2012 bekräftades 59 stater och sex regioner ha minfält. Idag uppstår nya krigsfronter med minor, främst i Syrien och Mali.

I sitt meddelande inför den internationella dagen för minor och minröjning den 4:e april, sade sig FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sig, trots allt, vara uppmuntrad av det faktum att 161 medlemsstater bundit sig till konventionen för förbudet mot minor från 1997. Mer än 41 miljoner landminor har förstörts, och deras produktion och försäljning har till stor del avstannat.

Kampen mot minor har även en liten, osannolik hjälpreda: råttan.

Grundaren för föreningen Apopo, Bart Weetjens, upptäckte att råttors ofattbart känsliga luktsinne kunde användas för att söka upp glömda landminor. Den afrikanska jättepåsråttan är intelligent, lätt att skola, och tillgänglig nästan överallt i Afrika söder om Sahara. Och framför allt är de tillräckligt lätta för att inte detonera minan själva, och utgör därmed en ovärderlig hjälp i minröjningsarbetet. De första minråttorna fick sin första officiella ”anställning” år 2004, och två år senare var råttorna i full fart på Moçambiques minfält.

En råtta kan avverka 200m2 på en timme. För en människa skulle samma arbete ta två dagar, och nu har råttorna hjälpt till att rensa 6 miljoner kvadratmeter och gräva upp 2500 minor. Nya råttor tränas i Tanzania, och råttorna har även arbetat i Angola, Kambodja och Thailand.

Trots såväl råttors och människors bästa vilja har FN:s avdelning för nedrustning, UNODA, rapporterat att över 10 miljoner minor återstår att förstöras. Varje dag dör och lemlästas människor efter att ha stigit på en mina, oftast i länder i fred. Majoriteten av offren är civila.