A-Ö Webbindex

Plastföroreningar: övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig

Världsmiljödagen. Mer än 400 miljoner ton plast produceras varje år över hela världen, varav hälften i engångsproduktion. Av den återvinns mindre än 10 procent. På världsmiljödagen den 5 juni agerar v​​i globalt för att #BeatPlasticPollution.

Uppskattningsvis hamnar 19-23 miljoner ton plast i sjöar, floder och hav årligen. Det är ungefär vikten av 2 200 Eiffeltorn tillsammans.

Mikroplaster – små plastpartiklar upp till 5 mm i diameter – letar sig in i mat, vatten och luft. Det uppskattas att varje människa på planeten förbrukar mer än 50 000 plast partiklar per år – och många fler om inandning räknas med.

En massa plastskräp på en strand
Plastföroreningar i Elfenbenskusten. Foto: UNEP

Kasserad eller bränd engångsplast skadar människors hälsa och biologisk mångfald och förorenar alla våra ekosystem från bergstoppar till havsbotten.

Med tillgänglig vetenskap och lösningar för att ta itu med problemet, måste regeringar, företag och andra intressenter skala upp och påskynda åtgärder för att lösa denna kris.

Detta understryker vikten av denna världsmiljödag för att mobilisera transformativt och agera i världens alla hörn.

En massa plasskräp i vatten
Plastföroreningar vid Elfenbenskusten. Foto: UNEP

Varför delta?

Tiden rinner ut och naturen befinner sig i nödläge. För att lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C detta århundrade måste vi halvera de årliga utsläppen av växthusgaser till 2030. Utan åtgärder, kommer exponering för luftföroreningar bortom säkra riktlinjer att öka med 50 procent inom ett årtionde och plastavfall som strömmar in i akvatiska ekosystem kommer nästan att tredubblas vid 2040.

Vi behöver brådskande åtgärder för att ta itu med dessa akuta frågor.

En massa plastflaskor på ett band
Plastflaskor återvunna i Elfenbenskusten. Foto: UNEP

Visste du?

Cirka 11 miljoner ton plastavfall strömmar årligen ut i haven. Detta kan tredubblas till 2040. Mer än 800 marina och kustnära arter påverkas av denna förorening genom förtäring, intrassling och andra faror.

En övergång till en cirkulär ekonomi kan minska mängden plast som hamnar i haven med över 80 procent till 2040; minska plastproduktionen med 55 procent; möjliggöra sparandet av 70 USD miljarder år 2040; minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent; och skapa 700 000 ytterligare jobb – främst i den globala södern.

Källa: UNEP 2023

En grupp människor med uniform och hjälm
Elfenbenskusten är värd för Världsmiljödagen 2023. Foto: UNEP

Internationellt avtal

Förra året godkände 175 FN-medlemsstater en historisk resolution för att stoppa plastföroreningar och skapa ett internationellt rättsligt bindande avtal som ska vara klart i slutet av 2024. Detta är den viktigaste multilaterala miljööverenskommelsen sedan Parisavtalet. Det är en försäkring för såväl den här generationen och den framtida, så de har möjlighet att leva ett liv med hållbar plastproduktion.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19