A-Ö Webbindex

FN:s jämställdhetskommission inleds idag

FN:s 67:e årliga jämställdhetskommission, Commission on the Status of Women (CSW67), FN:s största årliga sammankomst om jämställdhet och kvinnors egenmakt, äger rum i New York med start idag fram till den 17 mars. Temat är ”Innovation, teknisk förändring och utbildning i den digitala tidsåldern för att uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickor”.

Kommissionen för kvinnors ställning är det främsta globala mellanstatliga organ som uteslutande ägnar sig åt att främja jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors egenmakt. Den inrättades genom ECOSOCs resolution 11(II) den 21 juni 1946.

En flicka som står mot en vägg där det står FOR WOMEN
Debatt och diskussioner under temat digitalisering, innovation och vetenskap finns på agendan. Foto: Katherine Hanlon Foto: Unsplash/Katherine Hanlon.

Under kommissionens årliga tvåveckorssession samlas representanter för FN:s medlemsstater, organisationer från det civila samhället och FN-enheter vid FN:s högkvarter i New York. Kommissionen antar fleråriga arbetsprogram för att bedöma framstegen och ge ytterligare rekommendationer för att påskynda genomförandet av handlingsplattformen. Dessa rekommendationer sker i form av överenskomna slutsatser om ett prioriterat tema som man förhandlat kring. Kommissionen bidrar också till uppföljningen av 2030-agendan för hållbar utveckling för att påskynda förverkligandet av jämställdhet och öka kvinnors egenmakt.

Teknik ska stärka kvinnor och flickor

Den digitala tidsåldern skapar nya möjligheter att förbättra livet för kvinnor och flickor runt om i världen. Digital teknik förändrar snabbt alla livsområden, inklusive våra ekonomiska, sociala och politiska system – och etablerar nya ingångspunkter och plattformar för historiskt marginaliserade grupper.

Det skapar också oöverträffade hot mot deras välbefinnande. Mötesplatser online ger nya platser för våld mot kvinnor, vilket ger förövarna ökad anonymitet och straffrihet. Diskriminering inom tekniksektorn och partiskhet i automatiserade system vidmakthåller och befäster ytterligare ojämlikhet mellan könen. Och bristen på globala lagar och förordningar gör att utsatta grupper blir ytterligare utsatta för rättigheter och kränkningar av integritet.

Tre kvinnors silhuetter i ökenmiljö
Jämställdhetskommissionens mötesdagar sammanfaller med Internationella kvinnodagen den 8.3. Foto: Unsplash/Karl Magnuson.

CSW67 strävar efter att forma vår digitala framtid till det bättre. Under de kommande två veckorna kommer regeringar, organisationer från det civila samhället, experter och aktivister från hela världen att förenas för att möta utmaningarna – och främja den enorma potential – som finns i tekniken för att stärka alla kvinnor och flickor.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19