A-Ö Webbindex

FN:s säkerhetsråd avslutar fredsbevarande uppdrag i Mali

Fredsbevarande uppdrag i Mali avslutas. Säkerhetsrådet godkände enhälligt ett  tillbakadragande av FN:s fredsbevarande styrkor från Mali fredagen den 30 juni 2023. Målet är att slutföra tillbakadragandet före årets slut.

Ett mötesrum
Säkerhetsrådet antog en utträdesresolution fredagen den 30 juni baserad på begäran från övergångsregeringen i Mali. Foto: MINUSMA

FN:s uppdrag i Mali (MINUSMA) lämnar Mali efter 10 år i landet. Säkerhetsansvaret i Mali kommer att övertas av landets övergångsregering, som kom till makten efter en kupp 2021. FN:s säkerhetsråds beslut att lämna Mali baseras på ett brev från övergångsregeringen i Mali till säkerhetsrådets president med begäran om ett omedelbart tillbakadragande av fredsuppdraget.

FN:s generalsekreterare António Guterres berömde den fredsbevarande operationen och dess personal, samtidigt som han uppmanade övergångsregeringen att fullt ut samarbeta för ett smidigt och säkert tillbakadragande av uppdragets personal och tillgångar under de kommande månaderna.

En pansarvagn
Ett MINUSMA pansarfordon i Aguelhock, Mali. Foto: MINUSMA/Harandane Dicko

Utträdesprocess

MINUSMA har redan påbörjat processen med att minska sin närvaro i Mali i februari 2023. Fredsinsatsen består av över 15 000 anställda. Säkerhetsläget i Mali framställs som dystert. Under det senaste decenniet har Mali och Sahel-regionen sett en ökning av sammandrabbningar och attacker från väpnade grupper och terroristförbund, vilket resulterat i förlust av 309 fredsbevarande styrkor, enligt MINUSMA.

Förhållandena har ytterligare försämrats på grund av klimatrelaterade katastrofer och eskalerande spänningar över knappa resurser. De försämrade förhållandena har varit den främsta orsaken till det pågående våldet, den utbredda fördrivningen av människor, instabiliteten och den gränsöverskridande människohandeln. Flera säkerhetsrådsmedlemmar uttryckte oro över att säkerhetsläget kan förvärras efter att MINUSMA drar sig tillbaka. Malis dåligt utrustade armé kommer att lämnas tillsammans med cirka 1 000 Wagner-soldater för att bekämpa milisgrupper som kontrollerar betydande territorier i de norra och centrala delarna av landet.

Mali är ett västafrikanskt land. Det är det 8:e största landet i Afrika med en befolkning på 23,3 miljoner.

En man i uniform och pansarvagnar i bakgrunden
MINUSMA har varit FN:s farligaste fredsbevarande uppdrag. Totalt har 309 av MINUSMAs personal mist livet i fredens tjänst under de 10 år som uppdraget har varit utplacerat i Mali. Foto: MINUSMA/Harandane Dicko

Svenskt deltagande i insatsen avslutades våren 2023. Sedan flera år tillbaka har det svenska FN-bidraget i Mali bestått av en underrättelseenhet med huvudplats i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i de östra delarna av landet. Det har funnits och kommer att fortsätta att finnas en National Support Unit for Logistics (NSE) i Bamako.

Läs mer om FN:s fredsbevarande verksamhet här, här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19