Major Tom: enda norska officeren vid UNTSO:s högkvarter 

FN:s generalsekreterare har sagt: ”FNs fredsbevarande styrkor är hjärtat i vårt engagemang för en fredligare värld.” I år firar FN:s fredsbevarande styrkor 75 år, och med anledning av detta fick UNRIC en intervju med major Tom.

Han är utplacerad som militärpersonal vid FN:s vapenövervakningsorganisations (UNTSO) högkvarter i Jerusalem.

UNTSO är FN:s äldsta fredsbevarande operation och sattes in efter att det första arabisk-israeliska kriget bröt ut 1948. Norge har tillhandahållit personal där sedan 1956. Utöver UNTSO har major Tom deltagit i flera FN- och Nato-uppdrag för Norge. Han har bland annat arbetat för den norska försvarsmakten i Libanon och tjänstgjort som observatör i Syrien.

”Jag har alltid haft tycke för FN, som den enda organisation som får 193 medlemsländer att enas om ett mandat och ett uppdrag”, förklarar han. Hans nuvarande position i Jerusalem innebär att stödja de andra beskickningarna med alla frågor som rör personalhantering. De byter ut sin styrka tolv gånger om året och major Tom är involverad i allt från rekrytering till när de skickas hem. Han beskriver det som ”mycket givande”.

En grupp män som står på ett båtdäck.
Foto: Major Tom/Privat

Gav en del av sitt hjärta till Mellanöstern

På frågan om varför han bestämde sig för att arbeta på UNTSO och flytta till Mellanöstern förklarar han att svaret på frågan daterar sig tillbaka till 1988. Då tilldelades FN:s fredsbevarare Nobels fredspris för att ha förhindrat väpnade sammandrabbningar och underlättat förhandlingar. Detta var ett stort erkännande av fredsstyrkornas arbete med att bidra till att förverkliga FN:s mål. ”Två år senare, 1990, fick jag möjligheten att tillbringa ett år på UNIFIL i Libanon. Det var en unik upplevelse där jag förlorade en del av mitt hjärta till Mellanöstern. 

En man i närbild
Foto: Major Tom/Privat

Ögon och öron på marken

Major Tom skulle inte ha arbetat totalt fyra år vid FN om han inte kände att han gör skillnad. ”Vi är närvarande och fungerar som ögon och öron på marken för lokalbefolkningen. Om något skulle hända kan vi anmäla det och agera ögonvittnen”, säger han. På några av beskickningarna utomlands deltar de också i olika förhandlingar och överenskommelser. Major Tom menar att det faktum att de är obeväpnade sätter dem i en särställning att interagera och komma nära lokalbefolkningen, de olika parterna och inte minst myndigheterna i Jerusalem och Syrien.

Två män varav en i uniform.
Foto: Major Tom/Privat

Känns tryggt

Som norsk officer och norrman i Jerusalem känner major Tom sig trygg och kan resa fritt. Samtidigt är han medveten om att säkerhetsläget bevakas noga, och han får uppdateringar och bra överblick om något händer via appar på hans telefon. ”Vi funderar hela tiden på säkerhet och risk, och vad som kan påverka detta, eftersom det snabbt kan förändras.

Samma tankesätt som när de var militärobservatörer

Som systemet är idag börjar alla som militära observatörer. Major Tom tycker att detta är avgörande. ”Även om jag nu är utplacerad vid högkvarteret, fortsätter jag att tjänstgöra som militär observatör för FN. Skillnaden är att jag nu har andra arbetsuppgifter. Alla som arbetar på högkvarteret är medvetna om att vår roll är att stödja utstationerna. i att utföra sitt uppdrag på marken. Det gäller allt från observationer och patrullering till inspektioner och rapportering, säger han.

Det är tydligt att syftet och uppdraget för UNTSO är inarbetat i dess högkvarter. ”Det är inte så att jag bara sitter isolerad som personalofficer. Jag ser helheten”, betonar major Tom. Han tillbringade sina första sex månader som observatör i Syrien, där han fortfarande är i sitt tänkesätt när han arbetar. ”Vi kan inte släppa det tänkesättet, även om vi nu jobbar på högkvarteret.

En bild på en bil långt borta
Foto: Major Tom/Privat

De nordiska länderna har ett eget system

UNTSO underlättar för anställda att se ett större sammanhang. Norge har ett system där man tillsammans med övriga nordiska länder skickar officerare efter tjänstgöring som instruktörer på observatörskurser. UNTSO hjälper till att arrangera detta bland annat i Finland. ”Jag tycker att det här systemet är väldigt naturligt och jag gillar det verkligen. När officerare har varit ute på fältet borde de kunna överföra sina kunskaper genom att vara instruktörer och utbilda andra, förklarar major Tom. Han var instruktör efter tjänstgöring från kl. 2018-2019. 

En man i en bil
Foto: Major Tom/Privat

Den enda norrmannen vid högkvarteret

På den militära sidan av UNTSO finns 153 observatörer från hela världen och 28 olika nationer. De har också civil lokal personal som stödjer uppdraget. Sammantaget finns det minst 50 länder i UNTSO:s uppdrag. Även om major Tom är den ende norrmannen vid högkvarteret i Jerusalem har han inget emot det. ”Jag tycker att det är beundransvärt att FN har ett så brett utbud av kulturell mångfald. Den internationella miljön gör det möjligt för oss att tänja på varandras gränser och lära av varandra”, förklarar han. Med anställda som kommer från olika hörn av världen möter han människor som han aldrig skulle ha träffat annars. Han tycker att de vänskaper han utvecklar är både berikande och lärorika.

Läs mer om FN:s fredsbevarande styrkor här, här och här. 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19