För en värld utan minor

Haiti MA day

Haiti MA day

3.4.2015 – Bara under förra året förstörde FN mer än 400 000 personminor och explosiva lämningar, samt mer än 2000 ton föråldrad ammunition. Mer än 1500km väg har röjts och kontrollerats, och tusentals militärer och poliser har utbildats för att bättre kunna hantera explosiva material.

Men varje år dödas eller skadas fortfarande 3 500 människor av personminor, och resurser saknas fortfarande för minröjningsarbetet och stödet för minornas offer.

”Då explosivt material blockerar vägen, kommer livsmedelsförsändelser inte fram; flyktingar och internt fördrivna kan inte tryggt återvända hem; barn kan inte gå i skola; utveckling och fredsbyggande arbete förhindras och fredsbevarande operationer kan inte fullföljas”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen mot minor den 4 april.

Un Photo Pernasa Sudhakaran”Kvinnor, flickor, pojkar och män fortsätter falla offer för landminor som utplacerats årtionden sedan. Jag är mycket oroad över att dessa urskillningslösa vapen fortsättningsvis används i dagens konflikter”, säger Ban.

Nu startar Svenska FN-förbundet projektet Minor, som sprider information och samlar in pengar till FN:s minröjningsarbete.

I Syrien, Mali och Libyen pågår konflikter med svåra humanitära konsekvenser för civilbefolkningen. En särskild utmaning är de tusentals minor som göms i marken och som utgör en livsfara också när konflikterna är slut, som t.ex. redan är fallet i Afghanistan, Moçambique eller Kambodja.

Genom informationsinsatser och insamling till FN:s minröjningsorganisation UNMAS, United Nations Mine Action Service, kommer man att sprida kunskap om problemet och samla in pengar.

”Tiotals miljoner dollar saknas för minröjning, stöd till minoffer och riskminimering i världens konfliktområden. Arbetet mot minor och dess följder kräver, som annan humanitär FN-verksamhet, stöd av såväl regeringar som företag, organisationer och enskilda”, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Photo UNMACAFN beräknar att minröjning och andra aktiviteter efter ett krigsslut i Syrien kommer att kosta 20 miljoner dollar under de första sex månaderna plus drygt 4,5 miljoner dollar till minoffer inom ramen för FN:s humanitära plan. I Libyen, ett annat land i djup kris, saknas 6 miljoner dollar för FN:s minröjningsarbete. Motsvarande behov i Västsahara är 3 miljoner dollar och i Afghanistan 39 miljoner dollar.

Under påskveckan pågår samtidigt en internationell kampanj i sociala medier inför lördagen med deltagande av bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Projektet Minor omfattar aktiviteter på FN-förbundets webbplats, Facebook-sida, Twitter och Instagram. Följ FN-förbundets arbete genom #motminor och läs mer på www.fn.se/minor.

sfn minor webbanner right