Företag bär ansvar för barns rättigheter

Foto: Flickr / Zoriah / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Foto: Flickr / Zoriah / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

14.3.2014 – Barnarbete drabbar miljontals barn runt om i världen och belystes i TV4s Kalla fakta förra söndagen. Det är företagens skyldighet att ta ansvar och att det är viktigt att de har koll på vilka effekter deras affärsverksamhet får för barnen i de länder där produktionen sker, skriver svenska UNICEF.

Det finns också andra aspekter som företagen måste ta till sig om de vill ta barns rättigheter på allvar. Det kan t ex handla om att se över hur företagets marknadsföring påverkar barn eller hur en arbetsgivare bidrar till rimliga arbetsförhållanden för småbarnsföräldrar, med balans mellan ett aktivt arbetsliv och tid med de egna barnen. Något som Svenska Dagbladet lyft fram i en uppmärksammad artikel.

Med de nya barnrättsprinciperna för företag som togs fram av UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda barnen 2012 har företag fått tillgång till handfasta verktyg som hjälper dem att anlägga ett barnrättsperpektiv och göra rätt från början i sitt hållbarhetsarbete. De tio barnrättsprinciperna täcker ett brett spektrum av frågor. De lyfter företagens påverkan på arbetsplatsen, på marknaden, i miljön och samhället och täcker frågor som rör rimliga arbetsvillkor, barnsäkra varor och tjänster, stöd till barn i katastrofer och etisk marknadsföring. Dessutom lyfter principerna fram att företag måste jobba förebyggande, till exempel genom att investera i sociala projekt i de länder där man bedriver verksamhet.

Många svenska företag har kommit långt i sitt CSR-arbete, men enligt UNICEF brister deras kunskap om barns rättigheter ofta. Med ett pilotprojekt som finansierats av Postkodlotteriet, har UNICEF fått en möjlighet att lyfta frågan om företagens ansvar för barns rättigheter. Ett antal svenska storföretag med internationell verksamhet har redan fått ta del av UNICEFs utbildningsinsatser och kunnat ta till sig ny kunskap och utbyta erfarenheter. Att barnrättsprinciperna har en sådan bredd var en ögonöppnare för de företag som hittills deltagit. 

Utbildningssatsningen fortsätter fortsätter nu med nedslag på olika platser runt om i landet. Företag har fortfarande möjlighet att anmäla sig till utbildningarna i Gäve, Malmö, Umeå och Stockholm. UNICEF uppmanar alla företag att anmäla sig.

UNICEF vill att företagen tar till sig vilken möjlighet det innebär för dem att jobba med ett barnrättsperspektiv i sitt hållbarhetsarbete och att såväl anställda som kunder förstår vilken viktigt roll företagen kan spela för att främja barns rättigheter. Både här hemma och i länder långt borta.

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Barnen som inte existerar
Artikel: Tio miljoner barnarbetare i ett hushåll