Värmeböljor sveper över världen – FN utlyser riktlinjer

Flickr KayVee.INC Creative Commons

Flickr KayVee.INC Creative Commons

3.7.2015 – Allt fler varningar för den ökande hettan utfärdas omkring i Europa, och värmeböljorna i Indien och Pakistan har redan krävt hundratals dödsoffer.

FN varnar nu för de ökande värmeböljorna som, som en konsekvens av klimatförändringen, blir allt intensivare. En serie nya riktlinjer har nu som mål att åtgärda riskerna för vår hälsa och varna beslutsfattare, hälsovårdssystemen och allmänheten.

Photo Flickr Vasilios Sfinaroikakis Creative CommonsRiktlinjerna, som utfärdats av Världshälsoorganisationen WHO och Meteorologiska världsorganisationen WMO, fungerar genom en systematisk utveckling av så kallade tidiga varningssystem för värmeböljor (Early Warning System). Målet är att varningssystemet kan effektivera åtgärder och minska på hälsoeffekterna av den extrema hettan.

”Värmeböljor är ett farligt naturfenomen, och kräver ökad uppmärksamhet från vår sida”, säger Maxx Dilley, direktör för WMO:s klimatförutsägande och –anpassningsavdelning, samt Maria Neira, direktör för WHO:s avdelning för hälsa, miljö och sociala faktorer för hälsan.

20 10 2011 drylandcommunity”Värmeböljorna har inte samma spektakulära och våldsamma effekt som tropiska cykloner eller översvämningar, men konsekvenserna kan vara ödesdigra. Ökad oro för klimatförändringen har nu fört fram tre viktiga aspekter: anpassning, katastrofriskreducering  och behovet för klimatinformation”, säger Dilley och Neira.

Enligt WHO och WMO kommer värmeböljorna att bli allt mer vanliga och intensiva på global nivå, och detta på grund av klimatförändringens konsekvenser. Redan under värmeböljorna på det norra halvklotet år 2003, dog tiotusentals människor omkring i Europa.

14 av de 15 hetaste åren har alla ägt rum under det 21:a århundradet, vilket bekräftar den farliga trenden av global uppvärmning i samband med förödande väderfenomen och stigande temperaturer.