A-Ö Webbindex

IOM, EU och Sverige lanserar initiativ för att skydda migrantarbetares rättigheter i Asien

Internationella Organisationen för Migration (IOM) tillsammans med Europeiska Unionen (EU) och Sveriges regering lanserade ett program på 12 miljoner USD för att lyfta fram migrantarbetares rättigheter i Asien.

Programmet Migration, Business and Human Rights (MBHR) bygger på ett arbete med den privata sektorn för att skydda migrantanställda som är över ett decennium långt.

Syftet med initiativet är att främja full respekt för migrantarbetares rättigheter i försörjningskedjor i regionen med fokus på nyckeldestinationerna Kambodja, Indonesien, Malaysia, Nepal, Filippinerna, Thailand och Vietnam. Skydd från exploatering, osäkra förhållanden och oetiska processer kommer att tillåta migrerande arbetstagare i regionen att blomstra, så att de kan bidra ekonomiskt till både sina hem- och värdnationer. Det finns 85,6 miljoner migranter i regionen.

”När migranter fullt ut får tillgång till sina rättigheter kan de verkligen frigöra sin potential och utnyttja arbetskraftsmigrationens fulla kraft”, säger Amy Pope, generaldirektör för IOM. ”Den privata sektorn förblir en oumbärlig partner för IOM när vi arbetar tillsammans för att upprätthålla mänskliga rättigheter, bedriva ansvarsfullt företagande och främja en större expansion av vanliga migrationsvägar. Inte vilken väg som helst, utan säkra, regelbundna vägar av hög kvalitet där människor åtnjuter sina fulla mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter.”

Fler än 600 000 migranter har fått stöd hittills

Enligt 2022 Global Estimates of Modern Slavery Report är Asien och Stillahavsområdet värd för mer än hälften av de 28 miljoner offren för tvångsarbete globalt. Detta och det faktum att cirka 86 procent av tvångsarbetsfallen återfinns i den privata sektorn, med tre gånger så stor risk att migrantarbetare utnyttjas än lokala arbetare, understryker den akuta betydelsen av detta program. IOM har konsekvent framhållit att ojämn styrning, begränsade vägar för arbetskraftsinvandring, oetisk rekrytering och anställningsaffärsmetoder har gjort att migrantarbetare löper större risk för exploatering, vilket hindrar utvecklingsresultat för både migranter, hem och värdländer. ”Att stärka rättigheterna för migrerande arbetstagare genom hela försörjningskedjorna och i rekryteringsprocesser är omöjligt utan ett meningsfullt engagemang från den privata sektorn”, betonade H.E. Anna Hammargren, Sveriges ambassadör i Thailand.

”IOM har visat stor förmåga att underlätta ett sådant engagemang, samtidigt som migrantarbetarnas perspektiv alltid hålls i centrum för alla åtgärder. Att försvara och främja mänskliga rättigheter är en hörnsten i Sveriges utrikespolitik och vi är mycket glada över att kunna fortsätta stödet till IOM för att stärka rättigheterna för migrantarbetare i Asien.” Hittills har IOM arbetat med partners för att stödja mer än 600 000 migrantarbetare i Asien, bistå rättvis rekrytering, ansvarsfulla anställningsmetoder och se till att det finns processer på plats för när saker går fel på arbetsplatsen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19