Doha-konferensen om utvecklingsfinansiering inleds under veckoslutet

Under veckoslutet inleds FN:s toppmöte om utvecklingsfinansiering i Doha, Quatar.
Bland annat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och ordföranden i FN:s generalförsamling Mr. Miguel d’Escoto Brockmann samt representanter för regeringar, internationella utvecklings- och finansinstitut, den privata sektorn och frivilligorganisationer väntas delta i mötet som pågår mellan den 29 november till 2 december.

Syftet med mötet är att granska hur genomförandet av förpliktelserna som ställdes vid toppmötet om utvecklingsfinansiering i Monterrey i Mexiko år 2002 har framskridit, samt att diskutera de utmaningar som den internationella ekonomikrisen, matkrisen och klimatförändringen ställer.