Friheter kvävs under Ukrainas repressiva lagpaket

Foto: Flickr / Sasha Maksymenko / (2.0 Generic CC.BY.2.0)

Foto: Flickr / Sasha Maksymenko / (2.0 Generic CC.BY.2.0)

22.1.2014 – Trots våldsamma protester som ägt rum under de senaste dagarna har en ny, kontroversiell anti-protestlag trätt i kraft i Ukraina. Den nya lagen, som publicerades i parlamentets tidning Ukrainas röst, gör det bland annat straffbart att blockera offentliga byggnader och förbjuder demonstranter att maskera sig.

Demonstrationerna mot landets sittande regering har pågått i månader, men de senaste dagarna har våldet eskalerat. Nyhetsbyrån Reuters beskriver det som de värsta upploppen i Ukraina på årtionden.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och FN:s chef för mänskliga rättigheter Navi Pillay har båda manat till återhållsamhet och dialog för att minska på spänningarna i landet. ”De våldsamma sammandrabbningarna i Kiev är mycket oroande”, sade Pillay. ”Jag vädjar till alla parter för konstruktiv och inklusiv dialog för att undvika fortsatt upptrappning av oroligheterna.”

Den nya lagen, som förbjuder alla former av protester, har fördömts av oppositionen och västvärlden som kräver att den upphävs.

Enligt människorättsexperter är det det mest repressiva lagpaket ett europeiskt parlament drivit igenom på årtionden.

”Jag är speciellt oroad för att dessa lagar kan hindra åsiktsfriheten, mötesrättigheten och rätten för det civila samhället att arbeta fritt”, sade Pillay vidare. ”Lagen kan även potentiellt resultera i straffrihet för brott mot mänskliga rättigheter”.

Lagen tvingar även icke-statliga organisationer, NGO’s, som emottar internationellt ekonomiskt stöd, att registrera som ”utländska aktörer”. De mister även sin status som ideell organisation och måste publicera regelbundna aktivitetsrapporter.

”Lagen betyder ett bakslag för de mänskliga rättigheterna i Ukraina, ett kvävande av debatten samt ett hot mot alla demokratiska framsteg landet gjort under de senaste årtionden”, sammanfattade Pillay.

Tre demonstranter rapporterades döda i morse som ett resultat av sammandrabbningarna, enligt tidningen Kiev Post.


Läs mer här:

Generalsekreterarens uttalande: http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7414
OHCHR – Ukraina: http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
FN:s medlemsstater – Ukraina: http://www.un.org/depts/dhl/unms/ukraine.shtml