UNICEF: Barnadödligheten måste minska snabbare

Om världen ska klara FN:s mål att minska barnadödligheten på utsatt tid krävs nya, snabbare insatser. Det visar Unicefs årliga rapport, The State of the World’s Children 2008: Child Survival, som presenterades på onsdagen.

Trots att barnadödligheten sjunker i världen är det mycket långt kvar till FN:s millenniemål som säger att den ska minska med två tredjedelar mellan 1990 och 2015.  År 1960 dog omkring 20 miljoner barn före de fyllde fem år. År 2006 sjönk siffran för första gången under 10 miljoner, närmare bestämt 9,7 miljoner, detta innebär en nedgång på 60 procent.
”Vi kan inte vara nöjda ännu, säger UNICEF direktören Ann Veneman i förordet till rapporten. Hon konstaterar att det är oacceptabelt att 9,7 miljoner liv går förlorade ”speciellt eftersom de flesta dödsfall kunde ha förhindrats”.

Enligt rapporten behöver det göras betydligt mer när det gäller behandlingar och förebyggande åtgärder för att hindra att barn dör av undernäring och av sjukdomar som lunginflammation, diarré, malaria och aids.

Många av dödsfallen bland barn under fem år skulle lätt kunna förhindras genom enkla insatser som vaccinationer, tillskott av vitamin A och myggnät som är impregnerade med insektsmedel som skydd mot malaria. Amning, som bland annat skyddar mot diarréer, ger barnet näring och stärker immunförsvaret, är också viktigt i kampen mot barnadödligheten.

Läs rapporten här: