Första internationella icke-vålds dagen firas idag

I juli i år utropades 2 oktober till den internationella icke-vålds dagen av FN:s generalsförsamling. Dagen valdes eftersom det är Mahatma Gandhis födelsedag och enligt generalförsamlingens resolution är målet med dagen att sprida budskapet om icke-våld, fred, tolerans och förståelse.

I sitt budskap säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att han hoppas att dagen skall hjälpa sprida Gandhis budskap om icke-våld till en allt större publik och att vi snart skall leva i en tid då varje dag är en dag utan våld.

Dagen firas på flera olika håll i världen med evenemang bland annat i New York och Bangkok.

Mera om internationella icke-vålds dagen.
Generalsekreterarens budskap.