Sveriges tal vid generalförsamlingen: Många utmaningar återstår

– Det återstår många utmaningar att tackla om vi ska göra världen bättre, men den är inom räckhåll. Det sa Anders Lidén i Sveriges tal vid FN:s 62:a generalförsamling.

Anders Lidén som är ambassadör och chef för Sveriges FN-representation i New York talade också om reformarbetet.
– Vi behöver ett starkt och reformerat FN för att skapa samhörighet, sa Anders Lidén

Läs Sveriges tal vid FN:s 62:a generalförsamling. Anders Lidén, ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, New York 3 oktober 2007.

Källa: Utrikesdepartementet