Från första världskriget till Syrien – hotet av de kemiska vapnen

Photo by: Contando Estrelas 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo by: Contando Estrelas 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

29.4.2014 – Få vapen i krig är lika förrädiska, urskillningslösa och förödande som kemiska vapen. Efter senapsgasen som användes under det första världskriget, skred det internationella samfundet till handling och har sedan dess strävat till att eliminera användningen av kemiska vapen i krig.

Men exempel från attacken i Halabaja i Irak till saringasen i Tokyos metro – eller de senaste attackerna med kemiska vapen i Syrien förra året – påvisar alla att kemvapnen fortsättningsvis utgör en risk för mänskligheten.

Kemvapen är till sin natur flyktiga och labila och skingras fort. De kan förekomma i vätske- gas- eller fast form och kan transporteras och användas via t.ex. missiler eller granater. Kemvapen kan vara allt från temporärt invalidiserande till dödliga.

Vissa, som pepparspray och tårgas används runtom i världen av poliser och militär. Andra former som t.ex. nervgaser – ofta härledda från senapsgas – är strängt förbjudna på grund av deras okontrollerbara och urskillningslösa effekt på den civila befolkningen. Kemvapen klassas som massförstörelsevapen tillsammans med biologiska, kärn- och radioaktiva vapen.

Idag firar vi Minnesdagen för den kemiska krigsföringens offer. Förödelsens skugga kastades åter över vårt årtionde efter att kemiska vapen användes i Syrien med horribla följder. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fördömde attackerna och skrädde inte orden: ”Användningen av kemiska vapen i Syrien var inget mindre än en attack mot mänskligheten.”

Protokoll skapades av det internationella samfundet redan 1925, enligt vilka användningen av kemvapen -under vilka former som helst- utgör ett allvarligt brott mot internationell lagstiftning. Dessa förstärktes år 1997 via konventionen om förbud mot kemiska vapen. Emellertid förblir sex länder utanför konventionen än idag: Angola, Egypten, Israel, Nordkorea, Myanmar och Sydsudan.

I sitt uttalande inför den internationella dagen uppmanar generalsekreterare Ban Ki-moon alla stater utanför konventionen att ratificera den snarast möjligt. Han berömmer även förstörelsen av 90 % av Syriens kemvapen som nu antingen transporterats bort eller förstörts totalt, som ett resultat av det internationella samfundets gemensamma ansträngningar.