FN konferens om Israel-Palestina inleddes idag i Bryssel

En två dagar lång konferens med fokus på det civila samhällets roll i fredsprocessen mellan Palestina och Israel inleddes idag i Bryssel. En av de inledande talarna var FN:s undergeneralsekreterare Angela Kane som läste upp en hälsning från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

I sin hälsning uppmanade Ban Israel att upphöra med bosättningen och byggandet av muren samt att underlätta Palestiniernas möjlighet att röra sig. Han bad även Palestinierna göra allt i makt för att få ett slut på våldet.

Flera av talarna uppmanade EU och länderna i Europa att snarast ta itu med situationen i Palestina med ytterligare politisk beslutsamhet. De enades om att lösningen till konflikten ligger i en framåtsträvande dialog mellan parterna och att det civila samhället spelar en viktig roll i denna process.

Syftet med konferensen är att ge representanter för det civila samhället från hela världen en möjlighet att samlas och diskutera situationen, att koordinera sitt arbete och reagera på den senaste tidens händelser.

Konferensen, som hålls i EU Parlamentet, ordnas med stöd av FN:s specialkommitté, the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People.

Mera om kommittén.

Mera om konferensen.