FAO inledde det internationella naturfiberåret

Det internationella naturfiberåret, (International Year of Natural Fibres, IYNF), lanserades på torsdagen 22 januari officiellt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för att fira och framhålla de värdefulla egenskaper som bomull, lin, sisal, hampa, ull, alpaca, kamelhår och angora erbjuder.

IYNF följer det internationella potatisåret (IYP). 2004 var det internationella risåret och 2002 det internationella bergsåret. Efter beslut av FN:s generalförsamling om att uppmärksamma dessa naturresurser har FAO tagit på sig att samordna insatserna för att främja och öka allmänhetens medvetenhet om välkända naturresurser, som ofta tas för givna.

Under ceremonin som lanserar naturfiberåret framhöll Hafez Ghanem, FAO:s undergeneraldirektör för social och ekonomisk utveckling, att produktion av animalie- och växtfibrer är en stor sektor inom jordbruket, med ett värde om bortåt 40 miljarder dollar om året för världens jordbrukare.

Fibrer kan i vissa fall stå för upp till 50 procent av ett utvecklingslands exportinkomster. "Intäkterna från försäljningen och exporten av naturfibrerna är förutsättningen för inkomst och tryggad tillgång till mat för lantbrukare och beredare i de här länderna," betonar Hafez Ghanem.

Bortåt 30 miljoner ton naturfiber från djur och växter produceras årligen världen över, från silke i Kina till alpaca i Anderna. Med en årlig produktion av 20 ton är bomull den största grödan. 2,2 miljoner ton ull produceras om året i nästan 100 länder. Australien står för ungefär en fjärdedel av ullproduktionen.

Sett till volym är jute, som kommer från växten Corchurus, den andra största fibergrödan (2,3-2,8 miljoner ton), men den är värd betydligt mindre än bomull i ekonomiska termer. Huvudproducenter av jute är Indien och Bangladesh.

Sisal, henquen-agave och liknande hårda fibrer produceras av blad från agave, främst i Afrika, Latinamerika och Kina. Kokosfibrer från kokosnöten används främst som klädfoder och i madrasser men har även funnit nya användningsområden i geotextilier och kompositmaterial.

Naturfiber var en gång i tiden av strategisk ekonomisk betydelse – Englands välstånd innan den industriella revolutionen baserades på ull och silke hade länge en central roll i den internationella handeln. Idag har fibrerna i stor utsträckning ersatts av syntetmaterial.
Huvudmålet med det internationella naturfiberåret är att höja profilen för dessa fibrer, och att betona deras värde för konsumenterna samt att bidra till att behålla inkomsterna för jordbrukarna. Vilt och ulligt är med andra ord vackert.

Naturfiberåret kommer att firas och uppmärksammas med konferenser, utställningar och modevisningar i många länder, inklusive International Mohair Summit i Sydafrika och Creative Fibre Festival i South Caterbury i Nya Zeeland.

FAO behöver finansiering för att kunna samordna aktiviteterna och bidra med stöd till partnerorganisationer runt om i världen och vädjar till stöd från medlemsländer och naturindustrier. Det internationella potatisåret möjliggjordes tack vare 800000 dollar i gåvor.

Läs mera om Naturfiberåret

Källa: Pressmeddelanden från FAO Norden
foto: FAO/P. Willetts