Norden och FN: Utvecklingsmininster vill ha förklaring på tidningsannons från WFP

Utvecklingsminister Ulla Tørnæs har mött verkställande direktören för WFP James Morris för att få en förklaring på en annons som publicerades i Financial Times av WFP i november förra året. Annonsen föreställde en bild med ätande barn, och ställde frågan ”Vill WTO:s förhandlare ta deras mat ifrån dem?”

Ministern kallade i torsdagens upplaga av danska Berlingske Tidende initiativet för en ”olämplig intervention i WTO av WFP.” Enligt Berlingske Tidende, kunde WFP:s annons ses som en reaktion mot ett nuvarande förslag i WTO som innebär ett slopande av alla former av matdonationer förutom vid de värsta humanitära kriserna. Skälet till förslaget ska vara att skydda lokala matmarknader. WFP upplever förslaget som problematiskt eftersom många biståndsländer är motvilliga att bidra med pengar iställer för mat från deras överskottsförråd. Den danska ministern har accepterat en ursäkt från James Morris. (Source: Berlingske Tidende)