Från illa till värre – hungersnöd hotar i CAR

CAR. Flickr hdptcar 2.0 Generic CC BY-SA 2.0

CAR. Flickr hdptcar 2.0 Generic CC BY-SA 2.0

13.6.2014 – Den Centralafrikanska republiken, CAR, slits för närvarande sönder av konflikten där väpnade grupper dödar såväl varandra som civila. Konsekvenserna är förödande. Nästan hela befolkningen är i desperat behov av mat.

”Som WFP:s chefsekonom åkte jag till Bangui för att analysera hur ekonomin har påverkats, särskilt inom livsmedelssektorn. Jag blev chockad över vad jag såg och över hur hårt krisen har drabbat människorna. Det blir inte mycket värre än så här”, konstaterar Arif Husain, chefsekonom på FN:s livsmedelsprogram WFP, efter ett besök i landet.

Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är mer än halverat.

Arbetslösheten i både den formella och informella sektorn växer. Uppskattningsvis är upp till tre fjärdedelar av arbetskraften drabbad. Handels- och transportsektorn lider av det faktum att en stor del av det muslimska samfundet, som i majoritet står bakom sektorn, har flytt från CAR, och omfattande delar av landet har lamslagits som resultat.

Den största matmarknaden i Bangui nära kollaps och den kommer snabbt att få slut på varor. Omkring 70 procent av handlarna har flytt och de nuvarande lagernivåerna ligger på mellan tio till 20 procent. Familjer skuldsätter sig för att överleva, äter mindre och säljer av sina tillgångar – det som är en ”sista utväg” har varit vardag under mer än ett år för många människor.

”Om inte säkerhetsläget förbättras mycket snabbt finns risken att det blir en ännu sämre odlingssäsong i år jämfört med förra året. Dessutom har många bönder förlorat sina frön, utsäde och redskap, samtidigt som planteringssäsongen redan har börjat”, skriver Husain.

”FN:s livsmedelsprogram, WFP, har, varken i CAR eller i regionen som helhet, haft tillräckliga resurser för att kunna köpa och placera ut humanitära livsmedelslager innan regnperioden. Resurserna som WFP för närvarande har är inte i närheten av de resurser som krävs för att möta det snabbt stigande behovet. Andra hjälporganisationer står inför lika dystra utsikter när det gäller att säkerställa tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa till i den mån som det behövs.”

Allt tyder på en lång och kostsam humanitär insats, åtminstone under de kommande 18 månaderna. Kombinationen av osäkerhet, förstörelse och rubbningar inom handel och transport, regnperioden samt brist på resurser innebär en stor utmaning för alla.

”Vi måste öka insatsen – för att göra mycket mera nu”, avslutar Husain. ”För varje dag som går, kommer nödhjälpsinsatsen att bli svårare, dyrare och kräva ännu fler oskyldiga människors liv.”

Källa: OmVärlden