A-Ö Webbindex

COP27 avslutas med löfte om klimatskadefond

FN:s klimatkonferens COP27 nådde sitt slut söndagen den 20 november efter intensiva förhandlingar på övertid. Det största och mest historiska resultatet utgjorde beslutet om den klimatskadeståndsfond som innebär att man kommer att ersätta de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Här kan du följa klimatmötets sista vecka, dag för dag. 

Måndag 14 november

Kvinnor och flickor står inför stora utmaningar när de försöker anpassa sig till klimatförändringarna. De ekonomiska, hälsomässiga och sociala konsekvenserna har en större inverkan på dem. Det är därför viktigt att ge dem större synlighet i förhandlingarna om klimatförändringar och anpassning till dem.

Vattenbrist drabbar 40 % av världens befolkning 

Vatten är kärnan i många diskussioner: energi, livsmedelssäkerhet, hälsa, etc. Det är därför viktigt att hitta lösningar just nu för att svara på det nya globala vattnets kretslopp. Klimatförändringarna får en allvarlig inverkan: torka och snabb avdunstning gör att vattentillgången reduceras och samtidigt ökar antalet kraftiga regn och den takt glaciärerna smälter accelererar stadigt. Man uppskattar att cirka 40% av världens befolkning drabbas av vattenbrist. 80 % av avloppsvattnet släpps ut utan reningsåtgärder i miljön och mer än 90 % av katastroferna är vattenrelaterade. Läs mer här.

Tisdag 15 november

En särskild fond för att bättre svara på naturkatastrofer 

FN:s barnfond (UNICEF) lanserade på onsdagen ett nytt klimatfinansieringsinitiativ. Denna finansiering är avsedd att hjälpa mindre privilegierade länder att hantera de nuvarande och växande effekterna av klimatkrisen, samt att bättre förbereda sig för katastrofer. Unga människor är en befolkning som är särskilt utsatt för naturkatastrofer. År 2021 uppskattade UNICEF att omkring 400 000 barn befann sig på platser där de är särskilt utsatta för cykloner.

Går det fortfarande att hålla temperaturökningen under 1,5 grader?

En avgörande fråga, som stod i centrum för diskussionerna under den så kallade ”energidagen”. Många experter fruktar att målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C är i fara.

Onsdag 16 November

Anmärkningsvärda framsteg i Sydafrika och Bali

Sydafrika har tillkännagett en plan på flera miljoner dollar för att byta från kol till grön energi. Dessa nyheter välkomnades mycket positivt av FN:s klimatchef, Simon Stiell, som beskriver denna plan som ett nyckelmoment i den globala kampanjen för att avveckla användingen av fossila bränslen. Men dessa framsteg får inte avstanna med COP.

Vid sidan av G20, som ägde rum den 15 till 16 november på Bali, samlade värdlandet Indonesien in 20 miljarder dollar för att minska sitt beroendeförhållande till kolindustrin. Dessa medel kommer från en koalition av länder ledda av USA och Japan. Dess målsättning är att underlätta Indonesiens övergång till förnybar energi. Detta sydostasiatiska land är världens största konsument av kol och den femte största landet som är ansvarigt för utsläpp av växthusgaser i världen.

Torsdag 17 november

Lulas Brasilien engagerar 

Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva lovade att stoppa avskogningen av Amazonas under sitt tal vid COP27. Detta evenemang är hans första utlandsvisit sedan han valdes till president. Efter två veckors debatt förblev länder som deltog i COP27 splittrade i flera viktiga frågor, inklusive den viktiga frågan om klimatkompensation, eller förlust och skada.

FN:s generalsekreterare uppmanade dem att ta tag i frågan i stunden och komma överens om verkliga lösningar för att lösa den största utmaning som mänskligheten står inför. Inför reportrar vid Sharm el-Sheikhs internationella konferenscenter, upprepade FN-chefen behovet av att förhandlare tar de meningsfulla steg som människor och planeten desperat behöver. ”Världen tittar på oss och har ett enkelt budskap till oss: vi måste agera”, sa han.

Fredag 18 november 

Europeiska unionen åtar sig att finansiera förluster och skador 

Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande för miljön, föreslog att en fond för skadebekämpning skulle inrättas. Denna fond skulle matas av en ”bred bas av bidragsgivare” och avsedd för de mest utsatta länderna. Dessa nyheter välkomnades positivt av representanter för utvecklingsländerna, men det finns fortfarande många skillnader att lösa. Den ursprungliga avsikten med COP27 var att konferensen skulle avslutas på fredagen, men förhandlingarna fortsatte och tidigt på söndagsmorgonen, efter långa diskussioner, kunde äntligen världens länder gemensamt anta ett slutdokument för klimatmötet i Egypten.

Enades om klimatfond

En av de mer uppmärksammade punkterna vid klimatmötet är en överenskommelse om en fond för “loss and damage”, eller klimatskadefonden som den har kommit att kallas, där rikare länder ska betala fattigare länder för skador som orsakats av klimatförändringarna.

Så här sammanfattar FN:s generalsekreterare António Guterres: ”Jag välkomnar beslutet att inrätta en förlust- och skadefond och att förverkliga den under den kommande perioden. Det är klart att detta inte kommer att räcka till, men det är en välbehövlig politisk signal för att återuppbygga brutet förtroende.”

Sverige och Norge uttryckte tillfredsställelse över klimatskadefonden men beklagade att man inte kom längre när det gäller att få bukt med utsläppen.

Nästa års klimatkonferens, COP28, kommer att hållas i Dubai i slutet av november och början av december.

Denna text bygger på en originalartikel som du hittar här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19