Sista chansen att inkludera utvecklingsfrågor i EU:s jordbrukspolitik

agriculture

agriculture

21.1.2013 Bryssel/Genève – Samtidigt som Europaparlamentet förbereder sig för den viktiga omröstningen om några dagar, uppmanar FN:s specialrapportör Olivier De Schutter EU-lagstiftare att ändra kurs för den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) reform. Utvecklingsfrågor riskerar annars att uteslutas.

EU är en ledande exportör av jordbruksvaror på internationell nivå och står för 17 % av den globala handeln. Jordbruksreformen strävar till att säkra en levnadsduglig livsmedelsproduktion samtidigt som den skall betona hållbar utveckling, minska klimatförändringen och uppnå balanserad regional utveckling.

”Mycket står på spel, inte bara för europeisk jordbrukare, men även för miljontals människor utanför EU:s gränser som påverkas av EU:s politik”, sade specialrapportören för rätten till mat. ”Utvecklingsfrågor bör utgöra en essentiell del av GJP-reformen, och dörren för denna möjlighet håller på att stängas snabbt.”

”Ledamöterna har inte råd att slösa bort den möjlighet de nu har för att inkludera kraven för människors rätt till föda och EU:s utvecklingslöften i förslaget”, betonade De Schutter.

EU har poängterat att politik med externa konsekvenser bör utformas så att den understöder kampen mot fattigdom och inte motverkar arbetet för att uppnå millenniemålen. Den bör även ta mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor samt sociala, ekonomiska och miljörättigheter i beaktande.

I juni 2012 röstade utvecklingskommitténs ledamöter enhälligt för en övervakning av GJP:s effekter på miljön. Deras ståndpunkt togs emellertid inte i beaktande i det kompromissförslag som jordbrukskommittén förberedde i december. Parlamentet kommer att rösta om ändringsförslagen under omröstningen den 23.-24 januari, varpå GJP tas upp av parlamentet för omröstning i plenum i mars-april.

”Våra möjligheter att ”utvecklingsprepapera” GJP håller på att ta slut”, varnade specialrapportören. ”För att GJP ska fungera för jordbrukare inom och utanför EU, måste vi påbörja en detaljerad övervakning av effekterna av EU:s farmexport och –import för utvecklingsländerna, konsultera jordbrukarorganisationer för utveckling och genomföra en tillbörlig utvärdering av effekterna på rätten till mat.”