UNFPA: Ojämn könsbalans i Asien kan få allvarliga sociala följder

FN:s befolkningsfond, UNFPA, varnar i en ny rapport att möjligheten att avgöra kön på foster och därmed välja bort flickbarn kan i flera länder i Asien få allvarliga sociala konsekvenser i form av ökat sexuellt våld och människohandel.

Eftersom det föds fler pojkar än flickor till följd av att flickfoster aborteras, kommer det framtiden att bli allt svårare för män att hitta kvinnor att gifta sig med vilket kan leda till en ökad människohandel med kvinnor och flickor.  

”Den obalanserade könsfördelningen kan enbart leda till omfattande instabiliteter i samhället som helhet,” konstaterade UNFPA chefen Thoraya Ahmed Obaid i ett uttalande på en konferens om reproduktiv och sexuell hälsa som arrangeras i dagarna i Indien.

I flera länder i Asien föredrar man pojkbarn på grund av både kulturella och ekonomiska orsaker. Om föräldrar tvingas betala hemgift anses det osäkert att ha döttrar och föräldrar förlitar sig på att söner skall ta hand om dem då de blir gamla.

Undersökningar pekar på att Vietnam och Nepal också riskerar att hamna i en likadan situation som Kina och Indien, där situationen är som värst, om länderna inte tar itu med situationen snarast.

År 2005, föddes det 120 pojkar, på vissa områden till och med 130, per 100 flickor i Kina. I Indien visade en folkräkning år 2001 att det föddes 108 pojkar, på vissa områden uppemot 120, per 100 flickor.

Mera om rapporten.