A-Ö Webbindex

Friska hav är grunden till allt liv

Våra hav förser oss med syre, mat och medicin med mera. Havet är grunden till livet på jorden. Mänsklighetens överlevnad hänger på att haven håller sig friska, dålig hantering av marina resurser har fått ekosystemen att riskera kollaps. Vi måste omvärdera vår relation till havet och leva mer hållbart.

Foto: Nariman Mesharrafa/Unsplash.

Haven täcker största delen av jordens yta, lite drygt 70 procent av planeten är täckt av hav. De fungerar som en buffert mot klimatförändringar och producerar det mesta av syret vi andas. Över en miljard  människor är faktiskt beroende av mat från havet som sin främsta proteinkälla.

Vi måste ta hand om haven

Livet i världshaven lider av hur vi behandlar våra ekosystem i dagsläget. Den globala ekonomin är beroende av havet för handel och transport av varor. Föroreningar från industrier som hamnar i haven har bidragit negativt till en alarmerande mängd farligt avfall i de marina ekosystemen.

En stor del av jorden befolkning är dessutom beroende av havet för sin livsmedelsförsörjning. Det har lett till överfiske av en rad olika arter och har satt ekosystem ur balans.

Forskning visar att omkring 90 procent av de stora fiskbestånden utarmats och att 50 procent av alla korallrev har förstörts. Övergödning är också ett problem som inte minst Östersjön brottas med.

Fartyg i natten
Foto: Nate Cheney/Unsplash.

Utfiske av en art påverkar hela näringskedjan. Ju fler arter som försvinner desto värre blir obalansen i ekosystemet. Vilka effekter det kan få går inte att förstå förrän långt efteråt.

Ett decennium av hopp

Förenta nationerna firar Världshavsdagen den 8:e juni och syftet med dagen är att öka allmänhetens förståelse för våra hav och deras betydelse för oss människor.

Strand med skräp
Foto: Dustan Woodhouse/Unsplash.

Under årets Världshavsdag lanseras även Årtiondet för havsforskning till stöd för hållbar utveckling. Det är en satsning som ska främja medvetenhet kring, förbättra forskningen och utöka skyddet av våra hav. Vi har tidigare skrivit om årtiondet i en artikel om det kommande decenniet för hav och havsforskning.

Vi behöver förstå våra hav bättre. Då kan vi ta hand om dem bättre. Alla måste bidra för att lösa de problem som våra hav och marina ekosystem står inför. Haven respekterar inga gränser, därför kan ingen region eller nation på egen hand återställa våra hav. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19