Friska vindar för elimineringen av Syriens kemvapen

Smooth sailing. Special Coordinator of the Joint Mission of the OPCW and the UN Sigrid Kaag speaks to journalists following a closed-door meeting of the Security Council. UN Photo Evan Schneider

Smooth sailing. Special Coordinator of the Joint Mission of the OPCW and the UN Sigrid Kaag speaks to journalists following a closed-door meeting of the Security Council. UN Photo Evan Schneider

19.2.2014 – Då det uppdagades att kemiska vapen hade använts mot civilbefolkningen i Syrien reagerade omvärlden med bestörtning och ramaskri i medierna. Efter att den syriska regimen gick med på att förstöra sin vapenarsenal, gick Danmark och Norge samman i en enad FN-operation för att förstöra de kemiska vapnen.

De transporteras från den syriska hamnstaden Latakia till Italien, där de förflyttas till ett amerikanskt fartyg utrustat för att förstöra vapnen till havs. Danskarna och norrmännen fick sedan sällskap av finska experter i mitten av december, som även kommer att arbeta ombord på det danska fartyget.

Operationen skulle påbörjas redan före den 31 december, men den förvärrade konflikten, logistiska problem samt dåligt väder försenade operationen.

Danmark leder operationen, med Norge som andra i befäl. Den första lasten fraktas av danska Ark Futura, med den norska fregatten KNM Helge Ingstad och det danska marinfartyget Esbern Snare som eskort. Även kinesiska och ryska marinfartyg bidrar till att säkra transporterna, och det norska lastfartyget Taiko ska delta i utskeppningen.

Det är FN och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) — som fick Nobels fredspris 2013 — som ansvarar för transporterna.

Enligt Eskil Grendahl Sivertsen, seniorexpert på Norska försvarsdepartementet, fungerar samarbetet mellan de nordiska länderna mycket väl. ”Som NATO-medlemmar opererar Danmark och Norge i stort sett med samma sorts ramar för planering, procedur och kommandorutiner. Vi har en gemensam uppfattning om operationen och hur den bör utföras.”

Att de nordiska länderna har kulturella likheter och är vana vid samarbete på många områden, nämns som en orsak för operationens smidighet. De nordiska länderna har även samarbetat under olika militära uppdrag tidigare, som t.ex. i Afghanistan (ISAF).

Gällande operationen i Syrien förklarar Sivertsen att de olika komponenterna, som ifall sammanställda skulle utgöra kemiska vapen, transporteras ombord i säkrade containers.

Enligt Sivertsen är uppdraget relativt okomplicerat ur ett militärt perspektiv. ”Vi har en modern fregattstyrka med duktig och motiverad personal. Eskort är en central del av uppdraget, och vi har lärt oss mycket av bland annat vårt deltagande i operationer vid Afrikas horn.”

Norges utrikesminister Børge Brende  och tidigare danska utrikesminister Rasmus Helveg Petersen uttrycker sitt stöd för operationen i ett gemensamt uttalande. ”Kemiska vapen är ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det är en central uppgift för det internationella samfundet att eliminera dessa fruktansvärda vapen från Syrien”, sade ministrarna. De uppmanade även andra FN-medlemsländer att bidra med allt möjligt stöd för OPCW:s och FN:s gemensamma operation.

Enligt Sivertsen är tidsramen den största utmaningen. Den 31:sta januari hade två laster transporterats. OPCW:s generaldirektör Ahmet  Üzümcü  uttryckte i ett pressmeddelande att ”behovet för en upptrappning av tempot är nödvändigt.”

Trots utmaningarna är nordborna motiverade. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en säkrare värld och göra vad vi kan. Att bidra till elimineringen av de kemiska vapnen är såväl en meningsfull som viktig mission”, säger Sivertsen.

En tredje last lämnade Syrien den 10:e februari. Materialet finns ombord ett norskt fartyg som eskorteras av Kina, Danmark, Norge och Ryssland.