Grönland: Resurser avgörande för internationellt erkännande

Greenland

GreenlandGrönland, världens största ö, kan komma att bli det första självständiga landet med ursprungsbefolkning i modern tid, om sökandet efter olja, gas och mineraler bär frukt.

Premiärministern för ”Naalakkersuisut”,  Grönlands självstyre, Kuupik Kleist, har deklarerat att Grönland kommer att ansöka om självständighet från Danmark då den ekonomiska situationen så tillåter. I avtalet om självstyre från 2009 erkänns grönländare som ett specifikt folk med rätt till självbestämmande. Grönländarna fick även större kontroll över möjliga oljeresurser.

I praktiken kan avtalet fungera som en vägkarta för självständighet om och när de        57 000 grönländarna blir självförsörjande, men för ögonblicket är de beroende av stödet från den danska statsbudgeten. Grönland har varit en del av det danska kungadömet i trehundra år men beviljades begränsat självstyre år 1979.

Självständigheten må bli verklighet eller ej, men processen har tydligt givit grönlänningarna stärkt självsäkerhet.  

Under FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20, sade premiärminister Kleist att Grönland ”förde ursprungsfolkens talan” och skulle fortsätta söka andra ursprungsfolks stöd.

”Vi har inte glömt vänskapen vi delar med andra ursprungsfolk runtom i världen”, skrev Kleist, tilläggande att Grönland fått inspiration av andra ursprungsfolk då självstyret etablerades.

”För många av världens ursprungsfolk är Grönland en pionjär. Vårt ypperliga samarbete med Danmark har resulterat i att vi blir hörda då vi vill förbättra situationen och rättigheterna för ursprungsfolk.”

De övriga ursprungsfolken håller så ett öga på Grönland – och det gör även världen i övrigt. Inom de senaste månaderna har premiärministern mött några av de mest inflytelserika statsledarna i världen – bland andra USA:s statssekreterare Hillary Clinton, EU-komissionens ordförande José Manuel Barroso och Kinas president Hu Jintao under statsbesöket till Danmark i juni 2012.

”Vilket annat statsöverhuvud i världen har ett dylikt privilegium? Speciellt då man tar i beaktande att Grönland inte är en stat, är detta helt enkelt unikt”, sade Damien Degeorges, författare av boken ”The Role of Greenland in the Arctic”, Grönlands roll i Arktis.  ”Det visar också tydligt hur naturresurser kan vara avgörande för internationellt erkännande.”

Premiärminister Kleist är medveten om detta då han skriver:

”I FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter befästs att ursprungsfolk har rätt att bestämma över sina liv, sitt land, hur de lever och hur de vill utvecklas. Men i verkligheten finns det få ställen i världen där ursprungsfolken kan utöva denna rättighet.”

På basen av den senaste utvecklingen verkar det som om Grönland utgör undantaget som bekräftar regeln.