A-Ö Webbindex

Kritiskt ögonblick att nå Agenda 2030

”Världen står inför ett kritiskt ögonblick för att kunna uppfylla Agenda 2030 för hållbar utveckling”, sade FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed under onsdagens online-diskussion med Europaparlamentets vice-president Heidi Hautala.

Multilaterala avtal är avgörande för att stå emot pandemin och nå de hållbara målen. Den biträdande generalsekreteraren lyfte betydelsen av FN:s strategiska samarbete med EU.

”Det är ett kritiskt ögonblick att handla globalt och nå upp till Agenda 2030. FN är angelägna att stärka våra strategiska samarbeten med EU för att uppfylla de globala målen och det arbetet är viktigare än någonsin,” sade hon.

Handlingarnas årtionde

Under diskussionen med Hautala låg fokus på ”Handlingarnas årtionde”, ett försök att global infria Agenda 2030 och de globala målen. Målen förbinder sig att, bland annat, utrota fattigdom och nå hållbar utveckling världen över år 2030.

Med färre än tio år kvar är många av målen långt ifrån uppfyllda, inklusive de som handlar om klimat och miljö, socioekonomiska ojämlikheter och mänskliga rättigheter.

”Framgång har åstadkommits inom några områden – förbättrad barn- och mödravård, ökad tillgång till elektricitet och fler kvinnliga regeringsrepresentanter. Men dessa framsteg motverkas av bakslag inom ökad osäkerhet i livsmedelsförsörjning, försämrad miljö samt ihållande och långtgående ojämlikheter”, sade Hautala.

Ytterligare framsteg mot Agenda 2030 hotas av coronapandemin.

”Pandemin har tagit över 2.5 miljoner liv och har orsakat en oförutsedd socioekonomisk kris som hotar decennier av erövringar”, sade Mohammed som också sitter som ordförande för globala målens arbetsgrupp. ”Den förvärrat redan existerande ojämlikheter i Europa och över hela världen. Men pandemin understryker också vikten av de globala målen.”

Modiga politiska beslut

Återhämtningen efter covid-19 är en möjlighet att investera för de globala målen, inklusive skydd för människor och miljö mot klimatförändringar, biologisk mångfald och för att nå nollnivå av koldioxidutläpp till 2050.

”Vi tror på att tillsammans förverkliga en bättre framtid genom modiga politiska beslut som sätter de globala målen, jämställdhet och parisavtalets klimatmål främst under pandemin och återhämtningen efter”, sade Mohammed.

Hon välkomnade även nyligen fattade beslut inom EU som den gröna given, en handlingsplan från Europeiska kommissionen som förbinder EU att bli klimatneutralt till 2050.

”Europeiska unionen har efterfrågat ambitiösa mål och klimatåtaganden inför COP26 och ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald (…) Vi är måna om att arbeta tillsammans för att nå dessa målsättningar”, sade hon.

Den 26:e klimatkonferensen, FN:s toppmöte om livsmedelssystem och forum för jämställdhet är viktiga evenemang under 2021 som ger FN och EU tillfälle att arbeta tillsammans.

”Vi har chansen att nyttja coronakrisen som ett sätt att förändra världen för nutida och framtida generationer men vi ta tillfället i akt. Låt oss arbeta tillsammans, ge nytt liv åt ett handlingarnas årtionde och förhoppningsvis bygga en bättre värld på ett nytt sätt för alla”, avslutade FN:s biträdande generalsekreterare.

Läs även (EN)

Guterres calls for a strong coalition to get to net zero emissions 

UN Secretary-General welcomes return of the United States to the Paris Agreement on climate change

EU progress on SDGs a “starting point” – Commissioner Gentiloni 

Relaterade artiklar

Agenda 2030

Hållbar utveckling

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19