A-Ö Webbindex

Generalförsamlingen röstar starkt emot USA:s embargo mot Kuba 

FN:s generalförsamling röstade på torsdagen med stor marginal mot USA:s ekonomi- och handelsembargo mot Kuba, som infördes första gången 1960.

Totalt 187 stater röstade för den resolution som läggs fram varje år. Endast USA och Israel röstade emot och Ukraina avstod från att rösta.

Resolutionens fullständiga titel är ”nödvändigheten av att få ett slut på det ekonomiska, kommersiella och finansiella embargo som USA infört mot Kuba”.

Församlingen uttryckte oro över att trots sina resolutioner som går tillbaka till 1992 ”det ekonomiska, kommersiella och finansiella embargot mot Kuba fortfarande är på plats”, och ”de negativa effekterna av sådana åtgärder på det kubanska folket och på kubanska medborgare som bor i andra länder”.

En gammal bil i en stadsmiljö
Santa Clara, Kuba Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

De påkallade tidigare åtgärder som antogs av USA:s dåvarande president Barack Obama 2015 och 2016 ”för att ändra flera aspekter av tillämpningen av embargot, som står i kontrast till de åtgärder som tillämpats sedan 2017 för att förstärka dess genomförande”.

Generalförsamlingen upprepade sin uppmaning till alla stater att avstå från att utfärda och tillämpa sådana restriktiva lagar och åtgärder, i linje med deras skyldigheter enligt FN-stadgan och internationell rätt.

Här hittar du den fullständiga texten till resolutionen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19