GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ DEN INTERNATIONELLA TUBERKULOSDAGEN 24 mars 2006

I år har vi nått en milstolpe i vår kamp mot tuberkulos, genom introducerandet av “Aktioner för Liv” – den Globala Planen mot TB, 2006 – 2015. 14 miljoner liv kan räddas inom tio år om denna aktionsplan implementeras och ytterligare femtio miljoner TB-patienter kan behandlas. Nya TB läkemedel – de första på mer än 40 år – och diagnostiska metoder kan utvecklas, och ett nytt vaccin kan revolutionera kontrollen av TB.

Dessa förutsägningar är ambitiösa, men de är också uppnåeliga – om alla gör sin del för att stödja den globala planen. Planen föreslår åtgärder för att uppnå Millenniemålet om att minska förekomsten av tuberkulos, och att arbeta för att motverka att denna sjukdom riktar sig mot de fattigaste av de fattiga, och de mest utsatta människorna i världen.

Runt om i världen är förekomsten av TB blandad. Mer än hälften av dem som blir sjuka lever i Asien. Lyckligtvis investerar nu Kina, Indien, Filippinerna och Indonesien i ökade åtgärder för att kontrollera TB. I Latinamerika och Mellanöstern påträffas färre nya fall årligen. I Östeuropa, efter år av stigande siffror, har antalet fall stabliseras, och det finns hopp om att begränsa resistansen av tuberkulosmediciner. Trots att mycket har gjorts, krävs ytterligare åtgärder för att nå de fattiga och andra grupper som är svårt utsatta för sjukdomar. Framför allt krävs extraordinära åtgärder i Afrika. Detta är den enda kontinent där antalet fall fortsätter att öka, tillsammans med ökningen av HIV/AIDS-epidemin. Afrikanska ministrar förkunnade i fjol att TB-spridningen är en ”nödsituation”.

Med ”Aktioner för Liv”, har vi en detaljerad plan. Aktörer från hög internationell nivå har engagerat sig och sagt ja till att handla för att bekämpa sjukdomen – från G8-gruppen (Group of Eight) till 2005 års Världsmöte. Detta innebär att mobilisera alla nödvändiga interna och externa resurser för att öka andelen program för TB-kontroll, stärka hälsosystem och implementera gemensamma instrument för att motverka TB/HIV samt att investera i forskning.

Låt oss med anledning av den Internationella Tuberkulosdagen sträva mot en värld fri från TB. Låt oss handla för att rädda liv.