FN:s människorättsexperter råder ryska duman att förkasta lag om ”homosexuell propaganda”

gay rights

gay rights

1.2.2013 / Genève – En grupp av oberoende FN-människorättsexperter uppmanade idag det ryska underhuset att förkasta lagförslaget som går ut på att etablera administrativa sanktioner för ”homosexuell propaganda bland minderåriga”, som redan accepterats av duman.

Experterna från olika ämnesområden som yttrandefrihet, mänskliga-, hälso- och kulturella rättigheter varnade för att lagen kunde undergräva de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Lagen kan även komma att utpeka lesbiska, homosexuella, transgender och intersexuella människor som redan blivit mål för såväl sanktioner som våld.

”Allt som begränsar åsikts- och yttrandefrihet bör baseras på objektiva och skäliga kriterier. Detta lagförslag uppfyller inte dessa kriterier”, sade specialrapportören för åsikts- och yttrandefrihet, Frank La Rue. ”Lagen kan eventuellt komma att tolkas mycket brett och därför bryta mot inte bara yttrandefriheten men även förbudet mot diskriminering.”

Specialrapportören för MR-försvarare, Margaret Sekaggya, varnade å sin sida för att lagförslaget kan inskränka aktiviteterna för LGBT-rättigheternas försvarare. ”Lagförslaget skulle öka det redan svåra klimatet under vilket dessa aktivister arbetar, och dessutom stigmatisera deras arbete och utsätta dem för både hotelser och våld, vilket redan hänt i Moskva”, betonade hon.

”Vi är rädda att liknande lagar kommer att försvåra situationen för HBT-personer som vill uttrycka sin identitet, och hindra organisatörer för kulturevenemang som berör HBT-personer”, betonade specialrapportören för kulturella rättigheter, Farida Shaheed.  

Specialrapportören för rätten till hälsa, Anand Grover, varnade för att ett ”förbud mot homosexuell propaganda” speciellt kunde komma att undergräva barns rätt till hälsorelaterad information som kunde ha effekter på deras fysiska och mentala hälsa. ”Lagen skulle ha motsatt effekt – istället för att skydda barn, kan lagen komma att skada dem genom att förstärka stigmatisering och underblåsa diskriminering, vilket skulle utsätta dessa barn för ytterligare risker.”

Experterna påpekade att möjligheten att återkalla beslutet fortfarande var öppen under de två nästa behandlingarna i duman. Experterna uppmanade parlamentarikerna att ”utöva ledarskap och förkasta lagen för att trygga fullskaliga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Ryssland.”