Månadens nordiska nyhetsbrev: ursprungsfolk och rätten till land

Massajerna i Loliondo. Foto: Gareth Benest/ InsightShare.

Massajerna i Loliondo. Foto: Gareth Benest/ InsightShare.

13.4.2015 – I UNRICs nordiska nyhetsbrev för april har vi tagit oss en titt på Eritrea, statslöshet, samt urpsrungsfolk och deras rätt till sina marker. T.ex. massajers och myndigheters intressen går inte alltid hand i hand, något det finska FN-förbundets projekt i Loliondo fått erfara.

Masaai boys ritualsTanzanias turism är ett av landets främsta inkomstkällor, och jakt förtsätter att attrahera turister. Loliondo är ett område på 1500 km2 och en del av massajfolkets marker, men som nu sålts av Tanzanias regering till Ortello Business Corporation (OBC). Trots löften av Tanzanias president Jakaya Kikwete att fördrivningarna av massajer från deras traditionella marker skulle upphöra, bröt våldet ut igen förra månaden då Tanzanias regeringsstyrkor började driva bort massajerna i Loliondo för att bereda plats för exklusiv turism. 114 hem brändes ned och 3000 människor lämnades utan skydd, mat, mediciner och härbärge.
Till artikeln

Aboriginals Flickr Rusty Stewart CC BY NC ND 2.0Från Tanzania fortsätter nyhetsbrevet till Australien, där invånarna i aboriginsamhället Oombulgurri i norra Australien redan under några månaders tid sakta men säkert sett all service i byn förtvina. Först försvann butikerna, och människorna kunde inte längre köpa varken mat eller andra förnödenheter. Sedan försvann skolan och kliniken. Efter det stängdes elektriciteten och vattnet av. Till artikeln

Eritrea commission of Inquiry SMALLOmkring 10 000 exileritreaner är bosatta i Sverige, en diaspora bland de största i Europa. FN:s utredningskommission för människorättssituationen i Eritrea besökte Sverige för att tala med exileritreanerna. Kommissionens ordförande Mike Smith berättar för UNRICs nyhetsbrev om intervjuerna som genomförts i Sverige, och detaljerade uppgifter som bekräftade mönstret av människorättsbrott inom flera samhällsområden: begränsad offentlig frihet, militärtjänstgöring på obestämd tid, samt vitt utbredd misshandel och tortyr under både militärtjänstgöring och de ofta förekommande summeriska arresteringarna.
Till artikeln

Stateless Roma Girl Photo UNHCR N.LukinSå finns det de som kanske hade ett land de kunde kalla sitt – men mistat alla bevis. Statslöshet är ett rättsligt handikapp som hindrar miljontals människor från att åtnjuta grundläggande civila, politiska, ekonomiska , kulturella och sociala rättigheter. FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att mer än 680 000 statslösa personer lever enbart i Europa.Till artikeln

janne suvanto 200px mailchimpOch sist, men inte minst, har vi talat med månadens nordiska profil, Janne Suvanto från Finland. Han har arbetat för FN:s livsmedelsprogram WFP sedan 1997 på olika ställen i världen. UNRIC har diskuterat hopp, naturkatastrofer, hungerbekämpning och tomma ytor i Mauretanien. Till artikeln