Tobak kan döda en miljard människor detta århundrade

wntd 20120530

wntd 20120530

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon anklagar tobaksindustrin för sitt aggressiva motstånd mot åtgärder för att begränsa användningen av tobak. Upp till en miljard människor kan komma att mista livet under detta århundrade på grund av tobak.

I sitt meddelande på den internationella dagen mot tobak, sade Ban Ki-moon att dagen firas under en tid då tobaksindustrin ”tar till alltmer aggressiva åtgärder för att underminera ansträngningarna för att minska det globala hotet tobaken utgör”.

Tobaken dödar genom cancer, hjärt- och andningssjukdomar. Tobaken är en av de ledande förebyggbara riskfaktorerna imom icke-smittsamma sjukdomar.  Varje år dör omkring 5 miljoner människor på grund av tobaksanvändning. Ytterligare 600 000 människor dör som resultat av passiv rökning.

”Medan stater och det internationella hälsosamfundet försöker implementera effektiva åtgärder för att begränsa användningen av tobak och skydda människors hälsa, utsätts deras insatser för aggressiva motattacker av en industri vars produkter dödar människor”, sade generalsekreteraren i sitt meddelande.
”Om vi inte intensifierar våra ansträngningar kan tobaken komma att döda upp till en miljard människor under detta århundrade”.

Ban Ki-moon beskyller tobaksindustrin för att kämpa emot skyddande och preventiva åtgärder ”utan åtanke för människors hälsa”.

Generalsekreteraren prisade Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, noterande att vissa länder lyckats minska på rökningen upp till 25 % inom endast tre år efter att strängare tobakskontrollmekanismer implementerats.

”Låt oss göra motstånd mot industrins attacker och eftersträva en värld utan tobak”, sade Ban Ki-moon i sitt meddelande.