Kofi Annan finner lugnet i de norska fjällen Av Kari-Lill Fredriksen, FN-sambandet

FN:s generalsekreterare Kofi Annan säger till norska FN-sambandet att han gärna skulle ha haft mer tid till att vandra i de norska fjällen för att glömma en värld som ofta kan verka hård och svår.

I de norska fjällen finner Kofi Annan lugn och ro. Han betonar samtidigt att han hoppas att andra länder ska följa Norges engagemang i konfliktlösning.

– Jag hoppas att Norges befolkning kommer fortsätta att stödja FN i organisationens sjunde årtionde för att bygga en tryggare, mer fredlig och rättvis värld, säger Kofi Annan, FN:s generalsekreterare, i en intervju med FN-sambandet. Annan har vid flera tillfällen firat semester i Norge och känner särksilt väl till den norska fjällvärlden.

Annan påpekar också Norges viktiga politiska roll i FN:s arbete:

– Norge gjorde ett viktigt arbete med Osloavtalet för att sammanföra israeler och palestinier. En av nyckelpersonerna i detta arbete, nämligen Terje Rød Larsen, har fortsatt FN:s arbete för fred i Mellanöstern, nu i Libanon. Norge har också en mycket viktig roll i fredsarbetet på Sri Lanka.

– Jag hoppas att andra länder kommer följa detta engagemang för utveckling genom diplomatiska metoder för att lösa konfliker, säger Annan.

Stora utmaningar
Som 60-åring står FN som organisation nu inför större utmaningar än någonsin. Särksilt USA:s krigsföring i Irak, utan FN:s samtycke, har gett omvärlden ett svagare intryck av organisationen.

– Det är ett faktum att FN och organisationens medlemsländer står inför stora utmaningar, bl.a. terrorism, massförstörelsevapen och andra vapen, och arbetet med att skydda civila då deras egna regeringar inte kan eller vill skydda dem. Högnivåpanelen om hot, utmaningar och förändringar har kommit med förslag till hur organisationen bättre kan hantera dessa utmaningar, säger Annan och fortsätter:

– Det som skulle hjälpa FN:s renommé på bästa sätt är inte bara en omorganisering av arbetsmetoder. Vi måste också använda metoder, nya eller gamla, som redan finns tillgängliga, för att hjälpa människor inom de områden som de själva tycker är viktigast.

FN som organisation är trots allt summan av alla medlemsländerna, och organisationens arbete spänner över ett brett spektrum. Flera av arbetsområdena är ofta ”i konflikt” med varandra, som till exempel politiska, ekonomiska och sociala utvecklingsfrågor. 

Svår balans
– Det kan vara svårt att hitta en balans mellan ekonomiska, politiska och sociala mål, men förr eller senare måste man hur som helst arbeta med dem i ett och samma sammanhang. Politisk säkerhet kan till exempel bara uppnås när människor har ekonomisk säkerhet och tvärtom. Till vardags försöker FN att koordinera arbetet inom vart och ett av dessa områden, så att vi kan få dem att hänga ihop, säger generalsekreteraren.

När Annan ser tillbaka på FN:s 60-åriga historia konstaterar han att organisationerns förste generalsekreterare, norrmannen Trygve Lie, nog hade den svåraste utmaningen av alla FN:s generalsekreterare.

– Att bygga upp FN från ruta ett, och också att hitta en plats för organsationen under de turbulenta åren efter andra världskriget, var en stor uppgift. Det faktum att vi 60 år senare fortfarande försöker att stärka FN-systemet, visar hur komplext detta arbetet är. Det är testamentet på Lies framgång med att få igång organisationen, säger Annan.