Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen mot korruption

9 december 2008

Världen vacklar under den globala ekonomiska krisen som delvis orsakats av girighet och korruption. Förtroendet för det finansiella systemet har fått sig en törn och flera banker får se sin integritet ifrågasatt. Många har förlorat alla sina besparingar.

Detta är illa, men en annan ekonomisk kris som påverkar världens fattigaste pågår utan större uppmärksamhet. Utvecklingsländerna förlorar årligen miljarder dollar på grund av korruption, stöld eller mutor, pengar som de behöver för hälsovård, undervisning och infrastruktur. Det gör det svårare att nå millenniemålen, att erbjuda människor grundläggande service och att respektera deras fundamentala rättigheter.

Men FN har tagit upp kampen. Konventionen mot korruption som trädde i kraft i december 2005 innehåller en rad viktiga åtgärder för att skapa integritet och för att motarbeta korruption, både i den allmänna och i den privata sektorn. Vi måste se till att konventionen snabbt blir en global norm. Jag ser fram emot att skapa en robust mekanism som skall granska hur konventionen har implementerats i konventionsstaterna, den skall förhoppningsvis antas nästa gång undertecknarna samlas.

Den globala ekonomiska krisen visar också att vi behöver mer reglering. Enligt den nya konventionen skall banksekretessen inte längre utgöra ett hinder för att spåra stulna tillgångar. Världsbanken och FN:s kontor för narkotika och kriminalitet (UNODC) har gjort viktiga framsteg för att hjälpa stater återfå sina pengar genom ett speciellt initiativ som går under namnet Stolen Asset Recovery Initiative.

Men det är inte bara stater och de ekonomiska institutionerna som måste arbeta hårdare för att förhindra korruption och för att stärka integriteten. Korruption påverkar oss alla. Den försvagar de demokratiska institutionerna, undergräver lagar och gör det möjligt för terrorister att finansiera sin illvilliga verksamhet. Låt oss på denna internationella dag göra vårt bästa för att stärka integriteten, för att följa spelets regler och för att få slut på denna globala plåga.
 

Av Ban Ki-moon