Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen mot våld mot kvinnor

25 november 2010 — Låt oss i år då vi uppmärksammar den internationella dagen mot våld mot kvinnor notera att allt mer görs för att åtgärda denna viktiga fråga. Kvinnoorganisationer arbetar inte längre ensamma med detta. Från Latinamerika till Förenta Staterna, från Asien till Afrika engagerar sig allt fler män och pojkar, unga och gamla, musiker, kändisar, idrottsmän och – kvinnor, medier, offentliga och privata organisationer samt vanliga människor i kampen att skydda kvinnor och flickor och värna deras rättigheter.

På plattformen ”Say No -UNiTE” har nästan en miljon aktiviteter registrerats av det civila samhället och individuella aktivister runt om i världen. I augusti i år samlades unga aktivister i Mexico för den femte världskonferensen för unga, och de var tydliga i sitt budskap: ”Det är dags att utrota våld mot kvinnor och flickor!”.
Även medlemsländerna är engagerade. I november 2010 hade min databas registrerat rapporter från över 100 olika stater. Databasen omfattar information om omfattningen, typerna och följderna av våld mot kvinnor samt exempel på lagstiftning och åtgärdsprogram.

Årets internationella dag lyfter fram den roll som affärsvärlden kan ha. Allt från att utveckla program och att erbjuda direkt ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar med att avskaffa våld mot kvinnor till att omfatta principerna om företagens sociala ansvar. Ett initiativ som tagits fram av FN:s program för a företag Global Compact, samt FN:s kvinnofond UNIFEM och går under namnet ”Women’s Empowerment Principles”, lyfter fram de kostnader som våld mot kvinnor innebär för företag. Initiativet stöds av över 120 ledande företag. Allt fler medier vänder strålkastarljuset mot så kallade ”hedersmord”, människohandel och sexuellt våld i konflikter. De informerar även om hur en förbättring av kvinnors ställning gagnar samhället. Men mycket arbete återstår. I hemmen, i skolor och på kontor, i flyktingläger och konfliktsituationer kan företagssektorn bidra till att förhindra många former av våld mot kvinnor och flickor.

Min kampanj för att avskaffa våld mot kvinnor, UNiTE, samt det nätverk för manliga ledare som jag initierade ifjol har båda skapat vilja och engagemang. Budskapet sprids: våld mot kvinnor och flickor får inte plats i något samhälle och straffrihet för gärningsmännen får inte tolereras. På denna internationella dag uppmanar jag alla, regeringar, det civila samhället, företag och individer, att ta ansvar för att avskaffa våld mot kvinnor och flickor.

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon