Generalsekreterarens budskap på FN-dagen 24 oktober

I dag på FN-dagen och under årets alla andra dagar arbetar FN – för planeten, för jobben, för oss alla.

Vi levererar mer humanitär hjälp än någon annan och till de tuffaste platserna. Vi vaccinerar 40 procent av världens barn. Vi förser över 100 miljoner människor med mat och hjälper över 30 miljoner flyktingar, de flesta av dem kvinnor och barn som flyr krig och förföljelse. Vi har fler fredsbevarare utplacerade än någonsin tidigare, över 115 000. Enbart under fjolåret fanns vi på plats i nästan 50 länder för att ge stöd vid val.Hela FN systemet har dessutom mobiliserats för att agera inför den globala ekonomiska krisen och de sociala oroligheter som den kan ge upphov till. 

Människor vänder sig till Förenta Nationerna för att vi skall bekämpa fattigdom och hunger, bibehålla fred, ge fler människor tillgång till utbildning och skydda de mänskliga rättigheterna runt om i världen. De vänder sig till oss för att vi skall stoppa spridningen av dödliga vapen och sjukdomar och för att skydda människor och familjer som drabbats av naturkatastrofer. I december kommer de att förvänta sig att vi enas om ett omfattande, rättvist och ambitiöst nytt klimatavtal som skyddar oss alla och som banar väg för en grönare och mer hållbar ekonomi.

Detta är en unik tid. Vi har drabbats av flera kriser på en och samma gång – mat- och bränslekrisen, den ekonomiska krisen, influensaepidemin. Samtidigt växer klimatkrisen dagligen. Varje kris belyser sanningen om den tid vi lever i – vi delar en planet, ett hem. Vi är människor, stater, arter och vi sitter i samma båt.

Förenta Nationerna gör sitt bästa för att reagera, för att ta itu med de stora frågorna och för att se till helheten. Vi skapar en ny multilateralism som ger resultat för alla människor, speciellt för dem som mest behöver hjälp. Men jag är också medveten om att vi har en lång väg att gå och att det finns ett avstånd mellan ord och handling. Låt oss på denna FN-dag lova att arbeta ännu hårdare för att hjälpa de utsatta, de maktlösa, de försvarslösa. Låt oss stå mer enade än någonsin, enade med ett syfte och enade i vårt arbete att göra världen tryggare och bättre.