Obstetrisk fistel förstör fortfarande kvinnors liv

Obstetrisk fistel förstör fortfarande kvinnors liv i en alarmerande takt. Internationella dagen mot fistel uppmärksammas varje år den 23 maj.

Globalt har obstetrisk fistel nästan helt utrotats i höginkomstländer där det finns tillgång till högkvalitativ obstetrisk vård. Ändå drabbar obstretisk fistel cirka 100 000 kvinnor över hela världen varje år, och minst en miljon kvinnor i Afrika och Asien lider i onödan av obehandlad fistel.

En gravid kvinna som får vård
Obstetrisk fistel är en kränkning av mänskliga rättigheter och en påminnelse om grova orättvisor. Det är ett av många exempel på behovet av tillgängliga hälsotjänster av hög kvalitet för kvinnor. Foto: UNFPA.

Påverkar de mest marginaliserade

Obstetrisk fistel är en onormal öppning mellan en kvinnas könsorgan och hennes urinvägar eller ändtarm. Det är en skada i underlivet som ofta uppstår på grund av långa och komplicerade förlossningar utan tillgång till ordentlig sjukvård. Förlossningen pågår ofta i flera dagar med olidlig smärta, och i så många som 90 % av fallen drabbas kvinnorna av en dödfödsel.

Ett sjukvårdsteam samlat kring en patientsäng
En kvinna får vård och blir återställd efter en kamp med obstetrisk fistel. Foto: UN Photo.

Tillståndet orsakar konstant urininkontinens som ofta leder till social isolering, smärta, kroniska hudinfektioner, njursjukdomar, en lukt som driver bort andra och till och med döden om den inte behandlas. Fattigdom är den främsta indirekta orsaken till obstetriska fistlar runt om i världen, och den drabbar främst kvinnor i fattiga ekonomiska regioner med begränsad tillgång till akut obstetrisk vård.

Enorma fysiska och psykiska konsekvenser

Förutom massiva hälsoproblem uthärdar kvinnor med obstetrisk fistel konstant skam, social segregation och stigmatisering på grund av små samhällen med liten förståelse för skadan. Det förekommer oftast bland kvinnor i kulturer där en kvinnas status nästan helt kan bero på hennes äktenskap och förmåga att föda barn. Deras lidande ökar av stigmatisering och utestängning från äktenskapliga relationer, familj och samhällsliv.

Ett vårdteam på fyra personer med glada miner och uniform
Utbildningen på Sylhets medicinska sjukhus, organiserad av UNFPA, var en del av en pågående nationell kampanj för att öka antalet läkare och sjuksköterskor med god kompetens att behandla fistel. Foto: UN Photo.

Kvinnor bör inte lida av fistel

Obstetrisk fistel beskrivs av FN:s befolkningsfond (UNFPA) som en av de mest allvarliga och tragiska skador som kan uppstå under en förlossning. Vissa humanitära kriser skapar rubriker – andra gör det inte, och tyvärr är obstetrisk fistel ett tillstånd som inte har fått stor publicitet. Internationella dagen mot obstetrisk fistel ökar medvetenheten och hjälper till att minska missuppfattningar om orsakerna och effekterna av obstetrisk fistel. Dessutom främjar det sympati för kvinnorna.

Ett förödande tillstånd som går att förebygga och bota

Ingen kvinna ska leva ett liv i elände för att hon försöker få ett barn till världen. Obstetrisk fistel leder till fruktansvärt fysiskt och psykiskt lidande, även om det går att förebygga. Det är ett symptom på djup, svårbehandlad fattigdom och kvinnors och flickors låga status.

WHO har uttalat att det till stor del kan undvikas genom att skjuta upp åldern för den första graviditeten, upphöra med skadliga traditionella metoder som barnäktenskap och säkerställa tillgång till förlossningsvård av hög kvalitet.

Dessutom kan obstetrisk fistel botas genom en enda operation som helt kan förändra kvinnors liv. Framgångsfrekvenser för reparation rapporteras mellan 80 % och 97 %.

En gravid kvinna
En gravid kvinna i ett läger för internflyktingar i Aden Governorate, Jemen. Foto: UNFPA.

Fistlar måste få ett slut nu!

Att förebygga och hantera obstetrisk fistel kommer att bidra till det Globala målet nummer 3 om att förbättra mödrars hälsa. Läs manualen som lanserats av UNFPA om obstetrisk fistel och andra former av kvinnlig genital fistel här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19