Generalsekreteraren drar likhetstecken mellan vapenreglering och skyldigheten att skydda

weapons

weapons

13.2.2012 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon efterlyste en överenskommelse inför nästa runda av förhandlingar gällande det så kallade vapenhandelsavtalet, ATT (Arms Trade Treaty). Generalsekreteraren tog upp ämnet då han adresserade säkerhetsrådet under debatten om skyldigheten att skydda civila under väpnade konflikter.

Enligt generalsekreteraren lider och dör fortfarande ett stort antal civila i konfliktzoner världen över, men han underströk att det inte endast var de stridande parternas fel eller ansvar.

”Vi har alla skyldigheten att skydda… Våld mot civila är obestridligen länkat till det fria flödet av vapen… Vi behöver ett robust och täckande avtal –omedelbart- som åtgärdar de humanitära följderna av en alltför slapphänt vapenhandel”, sade Ban Ki-moon och hänvisade till ATT-förhandlingarna.

Nästa konferens kommer att gå av stapeln den 18.-23 mars i New York, för att absluta arbetet som påbörjades i juli 2012. Målet för ett vapenhandelsavtal är att etablera höga, gemensamma standarder för internationell vapenhandel.

I sina kommentarer till säkerhetsrådet påpekade generalsekreteraren att hans interna granskningspanel för FN:s arbete i Sri Lanka hade tagit upp viktiga frågor gällande hur FN och dess medlemsstater kunde stärka skyddet för civila i väpnade konflikter.

Ban presenterade ett antal konkreta rekommendationer enligt sina tidigare rapporter:

•    Alla parter i en konflikt måste undvika att använda explosiva vapen med stor räckvidd i bebodda områden
•    Säkerhetsrådet måste betona att stater har det slutgiltiga ansvaret för att skydda sina civila
•    Stater måste erkänna humanitära organisationers engagemang med såväl statliga som icke-statliga aktörer
•    Alla relevanta myndigheter bör expediera administrativa, visum-, rese- och tullprocedurer på ett vis som underlättar snabb och obehindrad passage för biståndsförsändelser, -material och –personal.
•    Rådet bör i högre grad använda sig av undersökningskommissioner och undersökningsuppdrag (Fact Finding Mission) för att undersöka och kontrollera påstådda brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lagstiftning
•    Rådet måste se till att fredsbevarande operationer har ett tillräckligt mandat för att skydda civila. ”Det är speciellt viktigt att de är utrustade för att kunna hantera konfliktrelaterat sexuellt våld.”