IPCC: Klimatmaterial översatt till svenska

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) etablerades år 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP. IPCC utför inte egen forskning utan dess huvuduppgift är att sammanställa rapporter.

Den senaste omfattande rapporten utgavs i november 2007 och en del av materialet har nu översatts även till icke officiella språk. Material finns nu även på danska, holländska, finska, tyska, italienska, portugisiska och svenska.

Materialet hittar du här