Generalsekreterarens budskap på världsdagen för flyktingar

20 juni 2010

På årets världsdag för flyktingar noterar vi en oroande utvecklig, allt färre flyktingar kan återvända hem.

År 2005 återvände över en miljon människor frivilligt till sitt hemland. Ifjol var det bara 250 000 som återvände, den lägsta siffran på två årtionden. Orsaken till detta är bland annat instabiliteten som under en längre tid pågått i Afghanistan, södra Sudan och Demokratiska Republiken Kongo.

Temat för årets världsdag för flyktingar är ”hem” och det lyfter fram den svåra situation som världens 15 miljoner flyktingar befinner sig i. Över tre fjärdedelar av flyktingarna som tvingats lämna sina hem på grund av konflikter eller förföljelse befinner sig i utvecklingsländer.

Den snabba urbaniseringen innebär att hem för många flyktingar inte innebär ett fullproppat flyktingläger som organiserats av en internationell hjälporganisation, utan ett provisoriskt skydd i kåkstäder utanför storstäder i utvecklingsländer.

Dessa städer växer med otrolig fart och flyktingarna är bland de mest utsatta. De tvingas kämpa för de mest grundläggande saker så som sanitet, hälsovård och utbildning. Den globala ekonomiska krisen ökar risken för marginalisering och fattigdom ytterligare.

Inom det humanitära samfundet måste vi anpassa vårt arbete till nya typ av behov.  Det betyder att vi måste arbeta tillsammans med regeringar i mottagarländerna för att erbjuda tjänster och lösa konflikter så att flyktingar kan återvända hem.

Låt oss på denna världsdag för flyktingar understryka vikten av solidaritet och delad börda inom det internationella samfundet. Flyktingar har förlorat sitt hem men de skall inte tvingas förlora sin framtid.