Generalsekreterarens budskap på Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

17 juni 2008

Temat för årets Världsdag för bekämpning av ökenutbredning och torka är ”bekämpning av utarmningen av landområden för ett bärkraftigt jordbruk”. Temat påminner oss om markens betydelse, att den är vårt globala arv som vi inte kan leva utan.  Utarmning av landområden påverkar en betydande del av jordens odlingsbara mark vilket får direkta följder för människans välmående och för länders ekonomiska utveckling. Det krånglar till lokala och regionala marknader, ger ekonomiska förluster och orsakar social och politisk instabilitet.

En växande världsbefolkning och ett ökande behov av jordbruksprodukter har gjort att de traditionella sätten att förvalta jorden på inte håller längre. Detta förvärras ytterligare av att nya metoder tas i bruk, till exempel monokultur där man odlar samma gröda på samma plats år efter år. Allt fler landområden utnyttjas utan att man beaktar naturvården vilket leder till att fattiga bönder tvingas söka sig till näringsfattiga marker. Utarmningen av landområden påverkar kvinnor särskilt hårt eftersom de traditionellt sätt arbetar inom jordbruket, de planterar, sköter om och säljer största delen av maten och andra naturresurser.

Alla dessa problem omfattas av FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning. Konventionen binder samman fattigdomsbekämpning med skydd av ekosystemen i ökenområden. Konventionen är den enda lagliga, internationella ramen som finns att ta till i arbetet för att göra torra och utarmade landområden användbara. I längden kan den också bidra med lösningar för att producera mer mat för fler människor. Dessa landområden kunde användas för att till exempel producera biobränsle vilket skulle ge människorna som bor i områdena nya möjligheter.

Det är på tiden att det internationella samfundet inser att de torra och näringsfattiga landområdena, där nästan hälften av världens befolkning bor, inte är förlorade.
Tvärtom, de har potential att utnyttjas effektivare för att producera både mat och energi.  Låt oss förnya vårt engagemang att arbeta för att stoppa landerosionen och ökenspridningen. Låt oss se till att strategin som antogs i Madrid i fjol stöds och implementeras till fullo. Låt oss på Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka åter hänge oss åt att ta itu med detta.

Ban Ki-moon
FN:s generalsekreterare