Första internationella dagen för änkor uppmärksammas på torsdagen

Våld mot änkor och deras barn är ett av de allvarligaste brotten mot de mänskliga rättigheterna och ett hinder för utveckling.  Miljoner änkor lever i extrem fattigdom, de är isolerade, hemlösa, drabbade av våld, dålig hälsa och diskriminering.  För att uppmärksamma änkor av alla åldrar runt om i världen utsåg FN:s generalförsamling den 23 juni till den internationella dagen för änkor och i år uppmärksammas dagen för första gången.

Av världens omkring 245 miljoner änkor, lever över 155 miljoner i extrem fattigdom. I konfliktdrabbade länder blir kvinnor ofta änkor som mycket unga och tvingas ensamma ha ansvar för barnen i en pågående konflikt, utan hjälp och stöd.

”Den första internationella dagen för änkor är ett tillfälle att uppmärksamma allt det som en kvinna ställs inför när hennes make dör.  Samtidigt som de handskas med sin sorg märker de också att de saknar ett socialt skyddsnät. Alltför ofta saknar änkor tillgång till arv, landområden, arbete och möjlighet att täcka de grundläggande behoven”, säger FN:S generalskereterare Ban Ki-moon i ett budskap inför dagen.

”Vi måste erkänna änkornas betydelse och vi måste se till att de åtnjuter de rättigheter och det sociala skydd som de förtjänar.”

På torsdagen hålls en paneldiskussion i FN: högkvarteret i New York ordnad av Gabons permanenta representation till FN: Diskussionen inleds klockan 10.00 New York –tid och i den deltar bland andra Sylvia Bongo Ondimba, hustru till presidenten av Gabon; Michelle Bachelet, chef för UN Women sant Yoo (Ban) Soon-taek, hustru till FN:S generalsekreterare.

Diskussionen sänds direkt på nätet på adressen: www.un.org/webcast.

Mera information om den internationella dagen för änkor (på engelska):
www.un.org/en/events/widowsday.