Generalsekreterarens budskap på Världshälsodagen 7 april

7 april 2008

Klimatförändringarna diskuteras ofta som ett fenomen som drabbar planeten, inte människorna som bor på den. Årets Världshälsodag är ett utmärkt tillfälle att bredda denna syn genom att lyfta fram de följder som det varmare klimatet har för vår hälsa.

Klimatförändringarna sätter tillgången och kvaliteten på mat och vatten på spel, de orsakar tätare och allvarligare stormar, värmeböljor och översvämningar samt försämrar luftkvaliteten. Allt detta resulterar i ökat mänskligt lidande på grund av skador, sjukdomar, undernäring och död.

Sambandet ignoreras ofta men måste lyftas fram, människans hälsa måste vara en central punkt på den internationella agendan för klimatarbetet.

De fattiga länderna, som har minst andel i den globala klimatkris som råder, drabbas hårdast av följderna. År 2020 kommer en kvartsmiljard människor i Afrika att lida av brist på rent vatten och i några afrikanska länder förväntas skördarna halveras.

Undernäring och klimatrelaterade sjukdomar drabbar de sårbara värst, barn, åldringar och sjuka. Kvinnor som lever i fattigdom är speciellt utsatta då naturkatastrofer eller andra klimatrelaterade faror inträffar.

Men vi måste göra mer än att bara beklaga dessa omständigheter. Vi måste se till att utsatta människors hälsa skyddas trots att klimatet förändras. Det innebär att vi måste arbeta hårdare för att nå millenniemålen som utgör ett centralt internationellt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Det omfattar allt från att halvera barnadödligheten till att förbättra kvinnors ställning.

Hälsovårdssystemen har åratal av erfarenhet av att effektivt handskas med de problem som kommer att förvärras av klimatförändringarna. Vi kan använda denna kunskap för att förutse och förhindra följderna.

Klimatförändringen är veklig, den sker allt snabbare och hotar oss alla. Vi måste vidta snabba åtgärder för att stabilisera klimatet, nå millenniemålen och aktivera enskilda individer. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja de fattigaste människornas sociala och ekonomiska utveckling, vi kan förbättra deras hälsovårdssystem och deras liv.

Världshälsodagen utmanar oss alla att samarbeta för att stoppa klimatförändringarna, för planetens skull och vår egen skull.

Ban Ki-moon, FN:s Generalsekreterare