GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP PÅ VÄRLDSLIVSMEDELSDAGEN 16 oktober 2005

Temat för årets Världslivsmedelsdag ”Jordbruk och dialog mellan kulturer” firar den mänskliga civilisationens framgångar inom jordbruket sedan våra förfäder började plantera vilda grödor och hålla sig med husdjur för omkring 10 000 år sedan. Sedan dess har historien lärt oss hur jordbruksproduktion stimulerar ekonomisk tillväxt. Jordbruket har påverkats genom bidrag från alla kulturer och har hjälpt samhällen att växa från byar till städer och så småningom till storstäder.

Trots att det finns tillräckligt med mat för alla människor på jorden, lider fler än 850 miljoner människor för närvarande av kronisk hunger och undernäring. Det är uppenbart att vi måste fördubbla våra ansträngningar om vi till år 2015 ska kunna uppnå det första Millenniemålet om att halvera antalet personer som lider av hunger och extrem fattigdom.

Vi behöver mobilisera politisk vilja och allmänhetens engagemang på alla nivåer. Vi behöver dela med oss av expertis och göra gemensamma åtaganden kulturer, samhällen, länder och kontinenter emellan. På årets Världslivsmedelsdag – och på 60-årsjubiléet för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) – uppmanar jag individer och institutioner, regeringar och internationella organisationer att skapa allianser och bygga partnerskap för en värld utan hunger.