Generalsekreterarens uppmaning att respektera den Olympiska vapenvilan

De Olympiska spelen hyllar den mänskliga andan. Spelen enar idrottare med olika bakgrund, från olika kulturer och nationaliteter i ett gemensam strävan att överträffa sig själva – att springa snabbare, nå längre och sträcka sig högre. Men spelens sanna förträfflighet ligger i möjlighet att ena mänskligheten kring gemensamma universella ambitioner: jämlikhet, fair play, sportmanskap, tolerans och, framförallt, fred.

Dessa värderingar utgör drivkrafterna i den Olympiska rörelsen, en rörelse som med hjälp av idrott för fram en kultur av fred, välgång och mänsklig värdighet. Dessa ideal stöds även av FN-stadgan som främjar mänskligt välmående, försvarar de mänskliga rättigheterna och främjar global förståelse och globalt samarbete. Den Olympiska rörelsen och FN utgör tillsammans ett segrande lag i tävlingen att främja mänsklighetens dyrbaraste ideal.

Den mest synliga manifestationen av samarbetet mellan FN och den Olympiska rörelsen är den Olympiska vapenvilan som uppmanar världen att upphöra med alla fientligheter under spelen.

Vapenvilan har en begränsad tid, men en obegränsad genomslagskraft. Den kan ge oss en paus att tänka på krigens kostnader, en öppning att inleda dialog, och ett tillfälle att hjälpa befolkningar som lider. Den kan visa världen att fred är möjligt, även i synbart omöjliga situationer, om vi arbetar tillsammans.

Men den Olympiska vapenvilan är bara meningsfull om den respekteras. Jag förenar mig med den Internationella Olympiska Kommittén och FN:s Generalförsamling och uppmanar alla krigförande parter att hedra denna vapenvila. Jag ber dem lägga ner sina vapen, även om det bara är tillfärlligt, så att mänskligheten kan nå en seger redan innan spelen inleds.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon