GENEVA STUDY PROGRAMME: 3-21 JULI 2006 ”FN: tid för förnyelse”

Som en del av FN:s utbildningsaktiviteter organiserar FN:s informationstjänst i Genève varje år en sommarkurs för en utvald grupp studenter från hela världen. Liksom tidigare år kommer man att anordna en sommarkurs i Genève, den 44:e i ordningen, i Palais de Nations från måndagen den 3 juli till fredagen den 21 juli 2006 .

Denna tre veckor långa kurs erbjuder en möjlighet för studenter att fördjupa sin förståelse av FN och dess organs principer, syften och aktiviteter genom en förstahandsupplevelse och studier vid FN:s kontor i Genève.

Kursen kommer att undersöka vilken roll FN har eller kan ha vid multilaterala lösningar på globala frågor, som t.ex. utveckling, miljö och mänskliga rättigheter. Programmet inkluderar ett antal föreläsningar av FN-tjänstemän, experter och diplomater. Lektionerna kommer att följas av paneldiskussioner. Deltagarna kommer att få utvalda dokument och publikationer om diskussionstemat. Kandidaterna förväntas delta i alla lektioner och alla arbetsgrupper för att formulera slutsatser och egna förslag, samt att delta i simulerade övningar för att förbättra sina förhandlings- och ledaregenskaper. Vid seminariets slut ska deltagarna förbereda ett gemensamt dokument som baseras på arbetsgruppens diskussioner.

Temat för 2006 års kurs är ”FN: tid för förnyelse”

ANSÖKNINGAR
Studenterna måste vara mellan 23-35 år.
Ansökningsblanketter finns på engelska på: www.unog.ch/gsp_en eller rekvireras från närmaste FN-informationskontor.
Ansökningen måste innehålla en bekräftelse från studentens universitet eller relevant myndighet. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas.
Urvalet kommer att grundas på studenternas akademiska erfarenhet och motivation, samt med hänsyn till geografisk spridning.
Ansökningsfristen är den 15 april 2006. De utvalda kandidaterna kommer att meddelas senast i slutet av maj 2006.

VILLKOR
FN har inte möjlighet att ge något ekonomiskt bidrag till kursdeltagare.
Kursdeltagaren ansvarar själv för kostnader för resa och uppehälle.
Ansökningar från personer med heltidsarbete behandlas inte.
Kursen ger inga möjligheter till anställning inom FN.
Kursdeltagarna får inte söka anställning inom FN under kursen eller under de nästa sex månaderna.
Vänligen observera att alla utvalda kandidater kommer bli ombedda att visa upp ett giltigt sjukförsäkringsbevis.

SPRÅK
Arbetsspråken på kursen är engelska och franska. Kursdeltagarna bör ha goda kunskaper i båda dessa språk. Ingen tolkning erbjuds under kursen.