Grymheter måste förebyggas och elimineras 2013

AdamaDieng

AdamaDieng

31.1.2013 – Dagliga rapporter om våld, allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och pågående kriser som de i Syrien, DR Kongo och Mali är alla tragiska exempel på de kontinuerliga utmaningarna för att förhindra grymheter. Men vi bör inte heller glömma bort de framsteg som det internationella samfundet åstadkommit, skriver Adama Dieng, generalsekreterarens särskilda rådgivare för förhindrandet av folkmord, i en debattartikel som publicerats i flera internationella dagstidningar.

”Ett imponerande antal globala, regionala och nationella initiativ har hjälpt oss identifiera och minska riskorsakerna, bygga och förstärka lokal motståndskraft mot våld, uppmuntra till kreativa lösningar för fredlig samexistens, lösa problem före de trappas upp samt tackla faktorer som när våld och hat”, skriver Dieng i sin artikel.

Vi ser ett ökat engagemang för skyldigheten att skydda och förebyggandet av grymheter som folkmord, krigsförbrytelser och etnisk rensning både inom och utom FN. Dessutom har regionala nätverk och mekanismer grundats i såväl Latinamerika som Afrika och mellanöstern. Förebyggande verksamhet har vidare understötts av samarbetet mellan FN, regionala enheter, nationella regeringar och det civila samhället.

Dieng belyser hur en sådan samarbetsapproach ”strävar till att nära en kultur av förebyggande verksamhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.” ”Kollektiva ansträngningar har gett resultat”, sade han, och hänvisade till diplomatiskt lösta kriser i Abyei (ett omstritt område mellan Sudan och Sydsudan), Guinea, Kenya, Kyrgyzstan och Jemen.

Framsteg beror sist och slutligen på nationella regeringars kapacitet och vilja. Som Dieng betonar: ”den överväldigande utmaningen i att förebygga grymheter kräver allas engagemang.”