Sverige bland de främsta bidragsgivarna till fredsbyggande fond

Generalsekreteraren med barn.
Generalsekreteraren med barn. Källa: UN photos

Två av de nordiska länderna tillhör de tre främsta bidragsgivarna till FN:s generalsekreterares fredsbyggande fond. Samma länder – Sverige och Norge – är bland de fyra främsta utav elva länder.

Medan Tyskland är den överlägset största givaren med åtaganden för över 105 miljoner dollar under 2020 – 2024, ligger Sverige och Norge tvåa och trea med 61 miljoner respektive 56 miljoner dollar. Danmark och Finland är också generösa bidragsgivare till fonden och rankas som nummer 8 och 11 med bidrag på 10,5 respektive nästan 6 miljoner USD.

Exempelvis ska Sveriges anslag till den fredsbyggande fonden främja jämställdhet och stärka kvinnors rättigheter och öka representation och tillgång till resurser. Dessa frågor utgör några av Sveriges viktigaste utrikespolitiska prioriteringar.

”Med vårt årliga kärnbidrag på över 29 miljoner dollar är Sverige fortfarande en av de största givarna till FN:s fredsbyggande fond”, säger Anna Karin Eneström, Sveriges ständiga representant i FN.

”Att investera i Peacebuilding Fund är en investering för fred, för att rädda liv och ett engagemang för återuppbyggnad, för alla.”

Även Norge har under flera år varit engagerat i fredsarbete runt om i världen.

”Fredsbyggande fonden arbetar på ett sammanhängande sätt med Norges konsekventa betoning på att förebygga och lösa konflikter, och engagemang för att åstadkomma hållbar fred i världens mest konfliktdrabbade regioner”, säger Mona Juul, Norges ständiga representant.

Fonden har i ett antal Tweets uttryckt sin uppskattning för Sveriges och Norges generositet.

”Sveriges flexibla kärnstöd till generalsekreteraren @antonioguterres Fredsbyggande fond gör det möjligt för fonden att ge mer stöd för att hantera konfliktrisker som härrör från klimatförändringsrelaterade tryck på människor och resurser.”

”PBF är tacksam mot Norge för att ha svarat på generalsekreterarens uppmaning om Quantum Leap-stöd för att öka bidragen till fonden för att främja och upprätthålla fred för utsatta samhällen”, twittrade fredsbyggande fonden.

FN:s generalsekreterares fredsbyggande fond är organisationens finansiella instrument för att upprätthålla fred i länder eller situationer som riskerar eller påverkas av våldsamma konflikter. Från 2006 till 2020 har fonden allokerat nästan 1,47 miljarder dollar till 62 mottagarländer.