Toaletter garanterar flickors och kvinnors rättigheter

Picture: Flickr/Gates Foundation: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Picture: Flickr/Gates Foundation: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Vad har toaletter att göra med flickors och kvinnors rättigheter? Du blir kanske överraskad, men faktiskt en hel del. Tillgång till toaletter och sanitetsmöjligheter är ett basbehov som garanterar att flickor utbildas, att kvinnors hälsa upprätthålls och att de lever ett tryggt liv.

Två och en halv miljarder människor på jorden kämpar med otillräcklig sanitet sin vardag. För flickor och kvinnor är det inte bara en fråga om värdighet, men även mänskliga rättigheter. Över en miljard kvinnor saknar tillgång till toaletter och säker sanitet. Situationen för kvinnor i Afrika är speciellt dålig, där sju av tio kvinnor saknar tillgång till toaletter.

I avsaknad av toaletter är sannolikheten att flickor avbryter sina studier mycket högre än att pojkar gör det. För många flickor och unga kvinnor är frånvaron av privata och trygga sanitetsfaciliteter orsaken till att de inte kan fortsätta sin utbildning. Då flickor har mens, tvingas de ofta stanna hemma eftersom de inte kan sköta sin personliga hygien på skolan. Därmed missar de en hel veckas studier varje månad. Av de 113 miljoner barn som inte går i skola, är 60 procent flickor. Tillgång till vatten och sanitära anläggningar i skolan är precis lika viktigt som pennor och böcker.

Tillgång till toaletter och sanitära anläggningar påverkar även kvinnor i vuxenlivet. Kvinnor, vars anatomi, blygsamhet och känslighet för attacker inte tillåter dem att utföra sina behov i det fria, måste vänta tills mörkret faller då risken för att bli antastad är mindre, eller vakna upp innan gryningen för att köa till allmänna toaletter eller söka sig till avlägsna platser för att uträtta sina behov.

Under Water Week -konferensen i Stockholm tidigare i år, sade FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson: ”Rapporter från flera länder visar att många våldtäkter inträffar då kvinnor tvingas lämna sina hem på jakt efter en avlägsen plats för att uträtta sina behov.” Förutom risken för fysiska och sexuella attacker riskerar flickor och kvinnor som utför sina behov i det fria, speciellt i buskage, dessutom attacker av vilda djur.

Bristen på toaletter innebär även en oproportionellt stor arbets- och hälsobörda för kvinnor. En lång väntan till allmänna toaletter eller långa promenader till avskilda platser betyder att barnen är lämnas obevakade och hemmets sysslor fördröjs.

Toaletter och tillräcklig sanitet erbjuder flickor och kvinnor utbildning, värdighet och trygghet. Tabun kring toaletter, sanitet och personlig hygien måste brytas – vi måste våga snacka skit!


logoVärldstoalettdagen markeras i år för första gången. För att fira detta har vi utarbetat en artikelserie om toaletter och rollen de spelar i människors liv.
Vi har behandlat bl.a. toalettens historia, framtidens toaletter.