Guterres: FN:s säkerhetsråd har undergrävt dess auktoritet

FN:s generalsekreterare António Guterres har efterlyst en större reform av FN:s säkerhetsråd. I öppningstalet till den 55:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter påpekade Guterres att säkerhetsrådet ofta befinner sig i en låst position, oförmöget att agera i vår tids viktigaste freds- och säkerhetsfrågor.

”Rådets brist på enighet angående Rysslands invasion av Ukraina och Israels militära operationer i Gaza efter de fruktansvärda terrorattackerna från Hamas den 7 oktober, har på ett allvarligt – kanske ödesdigert– sätt undergrävt dess auktoritet. Rådet behöver allvarliga reformer av dess sammansättning och arbetsmetoder.”

Han tillade att årets FN-toppmöte är en möjlighet ”att anpassa våra globala institutioner till dagens ständigt föränderliga verklighet” för framtiden.

En man i officiell klädsel i en talarstol
Guterres talade till rådet för mänskliga rättigheter. Foto: UN Photo/Elma Okic

Attack mot Rafah: slut på bistånd

Guterres uttryckte sin oro över att det humanitära biståndet i Gaza är ”fullständigt otillräckligt”.

”Rafah är kärnan i den humanitära hjälpoperationen, och UNRWA är ryggraden i den ansträngningen. En total israelisk offensiv mot staden skulle inte bara vara skrämmande för de fler än en miljon civila palestinier som tagit skydd där; det skulle sätta den sista spiken i kistan för våra biståndsprogram.”

Han efterlyste ett nytt engagemang för alla mänskliga rättigheter ”såsom de angår fred och säkerhet”, och påpekade att staterna har det primära ansvaret att skydda och främja mänskliga rättigheter.

Agenda för skydd

För att stödja stater att uppfylla sina skyldigheter lanserar jag ”United Nations Agenda for Protection, tillsammans med högkommissarien för mänskliga rättigheter, sa Guterres. ”Under denna agenda kommer FN, över hela spektrumet av vårt arbete, att agera som en enhet för att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter och för att identifiera och svara på dem när de äger rum.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19