A-Ö Webbindex

Guterres uppmanar EU att minska utsläppen med 55% till 2030

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanade idag Europeiska unionen att minska koldioxidutsläppen med 55% eller mer till 2030.

I kommentarer om klimatåtgärder till Europeiska uttrikesrådet—en tankesmedja— sa Guterres:

”Det är viktigt att Europeiska unionen förbinder sig att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030 i sitt nya nationella fastställda bidrag (Nationally Determined Contribution).”

FN:s generalsekreterare berättade i ett inspelat uttalande att medan han applåderade Europeiska unionens klimatprestationer, ”ligger vi fortfarande bakom i tid.”

”Varje land, stad, finansinstitut och företag bör anta planer för övergång till nollutsläpp till 2050”, säger Guterres.

”Vi måste se dessa planer i god tid före COP26 – särskilt de nationellt bestämda bidrag som krävs enligt Parisavtalet och de långsiktiga strategierna vi behöver för att bli koldioxidneutrala.”

Generalsekreteraren berömde Europeiska unionen för att ha lett till nollutsläpp i G20. G20-länderna möts i ett virtuellt toppmöte 21-22 november.

”G20-länderna – som ansvarar för mer än 80 procent av klimatföroreningarna – måste visa vägen.”

I december är generalsekreteraren värd för ett toppmöte om klimatambition med regeringarna i Storbritannien och Frankrike på femårsdagen av Parisavtalet.

”När vi närmar oss klimattoppmötet den 12 december och COP26 i november nästa år kommer världen återigen att se till Europeiska unionen för klimatledarskap,” sade Guterres.

Han uppmanade också EU att avveckla ”befintligt kol”.

”Det får inte finnas något nytt kol, och allt befintligt kol i Europeiska unionen bör avvecklas senast 2030 i OECD-länderna och 2040 i andra länder. Dessutom ber jag Europeiska unionen att stoppa finansieringen av fossila bränslen internationellt och att främja en förändring av beskattningen från inkomst till kol, ”tillade generalsekreteraren.

Generalsekreterarens ”virtuella” inledningsanförande vid Europeiska utrikesrådet följdes av en paneldiskussion. Bland deltagarna var: Ann Linde, utrikesminister, Sverige, Michał Kurtyka, minister för klimat och miljö, Polen, Barbara Pompili, minister för ekologisk övergång, Frankrike och Andreas Feicht, statssekreterare, förbundsministeriet för ekonomi och energi, Tyskland.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19